Huur

Ik wil graag electrisch gaan koken, kan SWZ mij daarbij helpen?

Ja dat kan!  Als de keuken vervangen word bij een renovatie dan krijgt u een electrische aansluiting voor de keukenkookplaat. Dit geldt ook voor nieuwe huurders die een woning gaan huren, en voor nieuwbouwwoningen.

Kookt u nu op gas, en wilt u electrisch gaan koken?  Klik dan hier om het door te geven aan SWZ. Dat kost u niets.

SWZ regelt dit verder, en een servicemonteur maakt met u een afspraak 

Hoe is het onderhoud van de achterpaden geregeld?

 

Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van het betegelde achterpad tussen de tuinerven? Verzorgt SWZ het ophogen van verzakte tegels of mag je het als huurder ook zelf doen?

Bij achterpaden is het groenonderhoud (onkruid verwijderen etc.) voor de huurders, denk daar aan het acceptabel schoonhouden van circa 1 meter, dat is 3 tegels breed. 
Technisch onderhoud (bijvoorbeeld reparatie aan het tegelwerk) is voor SWZ.

Hoe hoog mogen de bomen in de tuin zijn?

In mijn huurcontract staat dat bomen in de tuin niet hoger dan 2 meter mogen worden. In mijn buurt zie ik bij meerdere woningen bomen die vele malen hoger zijn. Wordt het gedoogd of gaat het om verkochte woningen waar andere regels voor zijn?

Bomen hoger dan 2 meter worden in principe door SWZ gedoogd, tenzij er overlast/gevaar ontstaat

Smerige dakramen

Mijn zolderraampje is smerig aan de buitenzijde. Ik kan er zelf niet bij, dus hoe is de schoonmaak ervan geregeld?

De bewassing van de ramen van eengezinswoningen is de verantwoordelijkheid van de huurder. Bij hoogbouw kan er sprake zijn van onbereikbaar glas: dat zijn ramen die alleen met een hoogwerker bereikt kunnen worden.
Het bereikbaar maken is voor rekening van SWZ

Welke verbeteringen zijn er te verwachten in het energieverbruik ?

Mijn jaren `60 huis heeft al een renovatie ondergaan, maar zijn er voor de komende jaren meer verbeteringen te verwachten om te kunnen besparen op energieverbruik?

Dat is een persoonlijke/woning-specifieke vraag is, en per woning anders te beoordelen. Een algemeen antwoord is er niet op te geven.
In de prestatieafspraken tussen de gemeente, corporaties en de huurdersbelangenverenigingen om aan duurzaamheid de komende jaren veel aandacht te geven, en voor de huurwoningen energielabel B te realiseren.

Gehouden enquête

Eind 2016 was er (omgeving Praetoriusstraat)  een enquête over het woongenot en men kon aangeven wat een wens voor verandering was. Wat zijn de resultaten?

SWZ heeft begin 2017 een enquête naar alle huurders gestuurd over de waardering voor woning en woonomgeving.
De resultaten gebruiket SWZ als input voor onderhoudsprojecten

 

Hoe zit het met het medehuurderschap van ouder(s)/kind?

Het is zo dat een (volwassen) kind dat nog bij zijn ouders woont, in de regel niet als medehuurder zal worden erkend. In dat geval is er in het algemeen namelijk geen sprake van duurzaam samenwonen, want het samenwonen van ouder(s) en kinderen is immers ‘naar zijn aard’ aflopend.

Dit kan anders zijn als een inwonend (volwassen) kind vanaf zijn geboorte minimaal 35 jaar aaneengesloten bij zijn ouders woont en altijd ingeschreven is geweest op dat adres. Het gaat er wel om dat u daadwerkelijk samen in de woning woont en de kosten van de huishouding deelt.

Woont een volwassen kind bij de ouders in om deze te verzorgen, dan wordt soms wel aangenomen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding en kan een verzoek tot medehuurderschap worden gedaan bij de verhuurder.

Wij raden u aan om altijd contact op te nemen met de afdeling Verhuur van SWZ via ( (038) 468 01 23, keuze 9

Bij een zorgwoning of aangepaste woning is het niet mogelijk dat een inwonend kind na overlijden de huurovereenkomst voortzet.

SWZ is gezien de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen kritisch bij de beoordeling of er wordt voldaan aan de eisen die gelden voor het toekennen van medehuurderschap

Neem contact op

Direct bellen

Website SWZ

Hoe wordt de hoogte van mijn huur bepaald?

U kunt meer informatie vinden over de hoogte van uw huur op de website van SWZ.

Neem contact op

Website SWZ

Prestatieafspraken

Wat houden de prestatieafspraken in?

In de woningwet van 2015 is vastgelegd dat gemeente, corporaties en de huurdersbelangenverenigingen gezamelijk bindende beleidsafspraken maken voor de periode van 4 jaar. Tussentijds worden die jaarlijks geevalueerd en worden de vorderingen in o.a. de woningvoorraad en wensen in de jaarschijven geformuleerd en vastgelegd.
Voor het ontvangen van een (digitaal) exemplaar van de prestatieafspraken kunt u onderstaande button gebruiken om ze aan te vragen. 

Neem contact op

Lidmaatschap

Wat kost een lidmaatschap van de Woonkoepel?

Het lidmaatschap is gratis (en dat blijft het ook) voor de huurders die als hoofdhuurder bij SWZ ingeschreven staan
Inschrijven als lid is wel nodig, want de Woonkoepel hanteert haar eigen ledenbestand, en kan als zodanig uw belangen behartigen

Via onderstaande button kunt u lid worden van de Woonkoepel. Dit is alleen mogelijk voor huurders van een woning van SWZ, en daarvoor als (hoofd)huurder ingeschreven staan.  
Uw gegevens zullen enkel intern door de Woonkoepel gebruikt worden en niet gedeeld worden met derden.

Ik meld mij graag aan

Hoe kan ik bestuurslid worden?

De informatie over toetreding in het bestuur is vastgelegd in onze statuten.
Op dit moment is er één vacature, die voor penningmeester. 
Mocht je interesse hebben kan je interesse hebben kan je solliciteren, indien je geselecteerd wordt, dragen wij je voor op de ALV en kunnen de leden instemmen voor (aspirant) bestuursleden. 

Neem contact op

Bewonerscommissies

Hoe richt ik een bewonerscommissie op?

Samen staan we sterk, en jullie ook!  Als georganiseerde groep bewoners van een straat of buurt is zelfbeheer en organisatie van activiteiten
leuk en goed voor de saamhorigheid in de buurt. Voor die structuur en organisatie sta je samen met de Woonkoepel dicht bij de verhuurder SZW
Op deze website staat een artikel over de start van een bewonerscommissie, of klik op de button hieronder, dan nemen we contact met u op.

 

Klik hier voor meer info
 

 

Neem contact op

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.