14 mar 2018

De Algemene Ledenvergadering voor het voorjaar 2018 stond gepland op 19 april j.l.
Voorzitter Jan Besselink presenteerde als kijk op het actuele huurbeleid het onderstaande voorwoord

Geachte Huurders,

Allereerst wil ik al onze nieuwe leden van harte welkom heten. Wij, als huurdersvereniging  De Woonkoepel, zullen ons best doen om uw belangen als huurder zo goed mogelijk te behartigen.Zoals u weet is voor ons de betaalbaarheid van het wonen uitgangspunt nummer één.  Natuurlijk is het zo dat ‘goed wonen’ in Zwolle ook een lange termijn perspectief heeft, waarbinnen geïnvesteerd dient te worden in toekomstige woonmogelijkheden van huidige en toekomstige bewoners van woningen van SWZ. Maar dat mag niet ten koste gaan van bewoners die elke maand met moeite de eindjes aan elkaar moeten knopen. En dat is naar de mening van het bestuur van de Woonkoepel wel wat nu aan de orde is.Het is gelukkig niet zo dat achter élke voordeur armoede heerst of dat er betalingsproblemen zijn. In onze waarneming is het wel in toenemende mate zo dat de ruimte om méér te betalen voor de huur erg klein is geworden. Dat wordt versterkt door de voornemens om te bezuinigen op de huurtoeslag. Ook bij de hogere inkomens is, o.a. door de extra huurverhogingen van de afgelopen jaren, de rek eruit. Met plezier wonen in je  wijk.Ook de komende jaren gaat De Woonkoepel zich inzetten voor buurten waar u als huurder plezierig kunt wonen. Een buurt die schoon en veilig is en er goed uitziet. Dankzij het grote klantonderzoek van SWZ “Woonbeleving” weten we wat u belangrijk vindt om plezierig te kunnen wonen, namelijk: • veiligheid • rust in de buurt • vertrouwen hebben in andere buurtbewoners • groen in de buurt • een opgeruimde buurt.  De wat mindere zaken in dit onderzoek waren overlast, hinder en zwerfvuil. Aangename buurten, we vinden het belangrijk dat buurten aangenaam en prettig zijn om in te wonen. Veel buurten scoren goed op bovenstaande punten, maar  ook enkele minder goed. Met deze buurten gaan we de komende jaren dan ook aan de slag. Dat gaan we samen met bewoners doen. “Want wonen doe je immers samen.”In de afgelopen jaren hebben we al veel bereikt, mede dankzij de inzet van de 11 aangesloten bewonersverenigingen.  Toch willen we graag een steentje bij blijven dragen aan een prettige woonomgeving. De kennis en ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan, komt ons nu heel goed van pas. We weten hoe we de bewonersverenigingen kunnen ondersteunen en waarderen en daarmee betrokken houden. Wat ons betreft gaan we zo door. Onze ambitie:  samen voor  vitale gezonde wijken.We begroeten u graag op onze Algemene Leden Vergaderingen waar we u verder informeren en u uiteraard uw vragen kunt stellen. Bij voorkeur schriftelijk en van te voren zodat we uw vragen op de avond goed kunnen beantwoorden. Wees welkom, de koffie staat klaar.   

Namens het bestuur van HBV De Woonkoepel Zwolle,
Jan Besselink, voorzitter.

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.