22 apr 2018

Foto en redactie : Erik-Jan Berends

Bronvermelding :  Website de swollenaer zondag 22 april 2018 11:00

(door Erik-Jan Berends)

ZWOLLE – Huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel is er niet in geslaagd de jaarlijkse huurverhoging van woningcorporatie SWZ een halt toe te roepen. “We betreuren het dat de belangen van de huurders op het tweede plan komen”, aldus voorzitter Jan Besselink en bestuurslid Martin Verdoorn.

Hun grootste bezwaar is de verhoging bij de mensen met inkomens boven de 43.000 euro per jaar. Zij gaan met ingang van 1 juli 5,4 procent meer betalen. “Dat verontrust ons”, zegt Besselink. “SWZ stelt daarbij dat hoge inkomens haar doelgroep niet is. Wij vinden dat niet gepast. Deze mensen worden zo aan de kant geschoven en dat vinden we niet terecht. Het zijn ook gewoon huurders die in een woning van SWZ wonen. Ze horen er gewoon bij. De stijging in de sociale huursector in de afgelopen vijf jaar is 17 procent, dat is meer dan twee maandhuren extra per jaar. Bij SWZ lag dit gemiddelde lager, te weten 9 procent. Inmiddels kan veertien procent van de Zwolse hurende huishoudens niet meer rondkomen.” Waar De Woonkoepel als vanzelfsprekend ook opkomt voor de lagere inkomens, maakt ze zich daar op dit moment niet veel zorgen over. “De verhoging wordt daar wel opgevangen met hun huursubsidie.” De Woonkoepel heeft SWZ voorgesteld de huursom te laten stijgen met 1,4 procent, het niveau van de inflatie.

 

Huren moet betaalbaar blijven, vinden Besselink en Verdoorn. “Huurders – ook met hogere inkomens - hebben ook hun vaste lasten, kosten en kinderen en er zijn mensen die al bijna de helft van hun inkomen aan huur kwijt zijn.” Redenen dat SWZ de huurverhogingen wil doorzetten, zijn volgens Verdoorn de hoge ambities van de corporatie voor duurzaamheid en nieuwbouw. ”Doe eens een jaar rustig aan”, adviseert hij. “Nieuw bouwen is op dit moment heel duur, bouwmaterialen zijn niet te krijgen. Je kan hartstikke ambitieus zijn als corporatie, maar het is de huurder die het uiteindelijk moet betalen. Ambitieus renoveren en investeren is heel belangrijk, maar het moet wel betaalbaar blijven. Over het algemeen zijn de inkomens van huurders niet gestegen, zeker niet bij ouderen. Onze signalen hierover heeft SWZ wel overgenomen, maar vooral met de actie dat mensen die hun huur niet meer kunnen betalen naar de juiste instanties worden doorverwezen.”

De bewering van branche- en werkgeversvereniging Aedes dat huurders van sociale woningen ‘mooi boffen’ omdat corporaties doorgaans een lagere huur vragen dan de kostprijs van het wonen, haalt De Woonkoepel-voorzitter onderuit. “Dat is een hardnekkig misverstand. Woningen die in de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw zijn gebouwd voor 160.000 gulden of (veel) minder, blijken geldmachines. Ze zijn allang afgelost door de huurbetaling, maar de huurder blijft fors betalen.”

Reactie

“SWZ overlegt ieder jaar met huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel over de huurverhoging”, reageert directeur Monique Boeijen van SWZ. “Dit jaar kwamen we helaas niet tot een overeenstemming.” Ze zegt begrip te hebben voor het standpunt van De Woonkoepel dat pleit voor een zo’n laag mogelijke huurverhoging. “SWZ heeft de belangen van alle huurders hoog in het vaandel staan en wil een goede verhuurder zijn. Daarbij kijken we naar zowel onze huidige als toekomstige huurders. Aan de ene kant hebben wij oog voor de portemonnee van onze huurders. Dit blijkt onder andere uit de gematigde huurverhogingen van de laatste jaren. Aan de andere kant moeten wij zorgen voor woningen met een goede en duurzame kwaliteit. En de druk op de Zwolse sociale huurmarkt vraagt van ons dat we investeren in nieuwbouw. Met deze opgaven in het achterhoofd heeft SWZ besloten om het advies van De Woonkoepel niet helemaal over te nemen. De overgrote meerderheid van onze huurders krijgt een huurverhoging van 1,4 procent. Sommige huurders krijgen geen huurverhoging. De kleine groep huurders met een inkomen vanaf 41.056 euro krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Op verzoek van De Woonkoepel hebben wij besloten om deze groep iets te ontzien. Mensen uit deze groep, met een huur boven 640,14 euro, krijgen een huurverhoging van 3,95 procent, is de huur lager dan krijgen ze 5,4 procent. Daarnaast hebben we met De Woonkoepel afgesproken dat de huren niet uitkomen boven 722,79 euro. Hiermee denken wij de iets meer draagkrachtige huurders ook een goed betaalbare woning te bieden.” Boeijen zegt zich te realiseren dat voor een deel van de huurders het niet eenvoudig is om rond te komen met hun inkomen. “SWZ wil zich dan ook nog meer inzetten om mensen wegwijs te maken in die regelingen en in het voorkomen van huurschulden en het leveren van maatwerk in bijzondere situaties.”

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.