10 jun 2018

Terwijl de discussies over de huurontwikkeling van dit jaar nog nasudderde binnen alle geledingen was de maand Mei een drukke maand voor de bestuursleden van HBV de Woonkoepel. 

Naast de reguliere bestuursvergadering op maandag 14 mei, waarin een evaluatie was van de in algemene ledenvergadering van 19 april, en de positieve wending die deze avond had voor de aanwezige leden, en waarin de directeur bestuurder van SWZ de betaalbaarheid nog eens met verve moest verdedigen, was er bij de bestuursvergadering ook een positieve curve te bespreken over de ontwikkelingen bij de bewonersscommissies. Voor 15 mei lag er een uitnodiging om de bewonersdag van Delta Wonen bij te wonen, en ook was Jan Besselink naast zijn regionale woonbondactiviteiten drukdoende met de cursus: Werken met digitale bronnen voor prestatieafspraken. Op 17 mei waren diverse bestuursleden getuige van een stuk verfraaiing van Holtenbroek bij de oplevering van de nieuwe woningen en appartementen aan de Bachlaan. Inmiddels voormalig wethouder Eefke Meijerink verrichtte de opening, en namens SWZ mocht Monique Wiegers (wijkmanager van Holtenbroek) een cheque in ontvangst nemen, om binnen de wijk nog meer wensen te realiseren. Uitnodigende en vriendelijke bewoners showden vol trots hun nieuwe leefomgeving, en voor de Woonkoepel werden weer een aantal nieuwe leden ingeschreven, en een aantal goede gesprekken gevoerd. De avond van 17 mei was weer gereserveerd voor het overleg met de drie huurdersbelangenbestuurders binnen de BHWZ. Daar werd al de eerste aanzet gemaakt voor de huurdersdag 2019.

Naast de tweejaarlijkse huurdersdag als contactmoment tussen de Woonkoepel en haar leden, is er in mei ook een uniek en nieuw concept uitgewerkt. Om in contact te komen met de achterban, en in het bijzonder de nieuw ingeschreven leden, zijn via de ons bekend e-mailadressen uitnodigingen verstuurd voor het te houden Huurderscafé.

Als lokatie was gekozen voor grand café Zuijdt, waar we ons als Woonkoepel extra introduceerde, en we het gesprek aan konden gaan met onze leden op dinsdagavond 29 mei. Het lome warme vermoeiende weer, het verlangen naar een barbecue in de eigen tuin, en de heftige regenval in de avond, lieten veel mensen besluiten om het huurderscafé niet te bezoeken, waardoor de opkomst teleurstellend was. Het geloof in het concept weerhoud ons er niet van om in de toekomst weer een huurdercafé te organiseren. We doen dat in de nazomer (rond september) en kiezen dan grand café Milligersplas in Stadshagen als lokatie. Via de @mail worden leden uitgenodigd, maar mocht je, als nieuw lid van de Woonkoepel zeker willen zijn van een uitnodiging en nog geen e-mailadres bij ons kenbaar gemaakt hebben, gebruik dan voor de pré reservering ons contactformulier.

Sinds 25 mei is ook de nieuwe AVG wetgeving rond de privacy van kracht, ook op deze website zijn de verplichtingen daar omtrent doorgevoerd.

Op 31 mei was bestuurslid Martin Verdoorn aanwezig bij de klankbordgroep rond de renovatie van de Gombertstraat. Maandelijks was er een overleg gepland tussen de projectleiders van SWZ, de uitvoerende aannemer Nijhuis bouw BV en een aantal betrokken bewoners. Grieven en wensen worden in zo’n overleg besproken, en nu de renovatie zijn einde nadert, zal ook de klankbordgroep zijn goed uitgevoerde wensbespreking en betrokkenheid rond de renovatie en de daarbij onvermijdelijke ergenissen achter zich kunnen laten. De puntjes gaan nog op de i, het groen en de parkeergelegenheid wordt nog verder aangepakt, en er volgt nog een afsluitende samenkomst alvorens het project wordt opgeleverd en overgedragen aan SWZ. Als Woonkoepel hebben we de waardering uitgesproken voor de gastvrijheid en de betrokkenheid van de bewoners, waarin we hebben gezien dat gezamelijke aanpak en delen van ervaringen goed is voor de gewenste saamhorigheid  in de buurt.  Bij de foto’s is het krantenartikel van Holtenbroek.com gepubliceerd. 

Ook in de maand juni staan we als bestuursleden weer paraat voor het behartigen van de hurdersbelangen

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.