9 aug 2018


In Zwolle werken de huurdersorganisaties van de drie woningcorporaties Openbaar Belang, Delta Wonen en SWZ. al een aantal jaren intensief samen.
Afvaardigingen van onze organisaties komen minimaal 4x per jaar bij elkaar om verschillende zaken te bespreken en waar mogelijk op elkaar af te stemmen.
Door deze samenwerking kunnen wij ons nog beter profileren en staan we nog sterker richting corporaties en gemeente.
Zeker op het gebied van de rechten en mogelijkheden die de nieuwe woningwet ons biedt geeft ons dit de mogelijkheid om de stem van onze huurders nog beter te laten horen in zaken die betrekking hebben op hoe we in Zwolle omgaan met de sociale woningmarkt.Zo werken we intensief samen bij de prestatie afspraken met de corporaties en gemeente, waar we een volwaardige partner zijn en de laatste jaren een duidelijke inbreng hebben gehad.Denk hierbij bijv. aan het woonlastenfonds dat mede op initiatief van de huurdersorganisaties tot stand is gekomen.
Dit samenwerkingverband bestaat inmiddels een aantal jaren en volgens de Woonbond is deze samenwerkinguniek in Nederland en een voorbeeld voor andere huurdersorganisaties.
Daarnaast heeft de BHVZ in 2015 en 2017 een algemene huurdersdag georganiseerd, die voor de huurders gratis toegankelijk was!Ook deze gezamenlijke bijeenkomsten zijn vrij uniek in Nederland en bestaan uit een algemeen deel en verschillende workshops.Het is de bedoeling om deze dagen om de twee jaar te houden en te voorzien in de informatie naar alle huurders.Hierbij werken we intensief samen met de Woonbond en verschillende maatschappelijke organisaties waarbij in de workshops extra informatie wordt gegeven door :- Sociale wijkteams Zorg en ondersteuning - Politie Inbraak preventie enz…- Brandweer Brandveiligheid enz…- Gemeente Algemene zaken m.b.t. wonen in Zwolle- Woonbond Energiebesparing enz…
Er is nu en zeker in de toekomst een belangrijke rol weggelegd voor onze organisaties en de BHVZ.Denk hierbij aan de grootschalige energie transitie welke de komende jaren veel veranderingen zal brengen  en waarmee iedereen te maken krijgt.

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.