30 aug 2018

De Woonbond is al sinds de invoering  tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging of ‘Gluurverhoging’. De privacy van huurders wordt met voeten getreden, om het mogelijk te maken bescheiden middeninkomens een forsere huurverhoging te geven, terwijl zij vaak geen huurprijzen boven de sociale huurgrens kunnen betalen en gewoon in de sociale sector thuis horen. Huurders konden in 2013 al vanaf een bruto jaarinkomen van € 33.600,- een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen.

De Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen omdat er in de periode van 2013 tot en met april 2016 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht en de huurder heeft hier financiële schade door ondervonden. De verhuurder heeft op grond van deze gegevens een hogere huurverhoging doorgevoerd. De zaak werd gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

Bron: woonbond.nl

In Zwolle werken we via de WONINGZOEKER en het eerlijk toewijzen van sociale huurwoningen, aan mensen die daar gezien het inkomen recht op hebben. Scheefwonen is gezien het tekort aan sociale huurwoningen daarvoor niet gewenst. Voor die eerlijke toewijzing zal er een manier moeten zijn om inzichtelijk een inkomen te kunnen tonen.
De uitspraak van de rechter over de gluurverhoging is echter duidelijk, en geeft mogelijk recht op teruggave van een te hoog gecalculeerde huursverhoging op basis van de inkomensgegevens over de periode 2013-2016.
Met oog op bovenstaande kan het de moeite waard zijn om bij de verhuurder bezwaar te maken tegen de huurverhoging in 2013, 2014 en 2015 

Klik hier voor de modelbrief voor uw bezwaar

Klik hier voor het downloaden van het excelbestand als rekenhulp

 

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.