30 sep 2018

De rijtuigenloods in Amersfoort vormde het historische decor voor de huurdersdag van de Woonbond waarbij ook bestuursleden van de Woonkoepel aanwezig waren, en zich uitgebreid bij lieten praten.

De perfecte lokatie met wagonladingen woon- en huurproblemen, die spreekwoordelijk op de rails stonden.
Verder was het een uitwisseling van kennis en inspiratie en ontmoetingen met politici en huurdersorganisaties.

Van de politiek hoeven we van de coalitie niet veel goeds te verwachten, was de strekking van het openingswoord van Woonbond voorzitter Ton Selten, in den Haag ligt de focus nu eenmaal niet op huurmatiging en huurverlaging. Vooruitkijkend naar 2021 stijgt de huur in de vrije sector door de VPB en ATAD door met € 400,—. Voor het sociale huursegment komt daar nog extra de verhuurdersheffing bij die voor een belasting zorgt van € 1400,—.
Kopers hebben door de hypotheekrente aftrek en het eigen woning forfait een voordeel van ongeveer € 1000,— over de komende 4 jaar, waardoor de verschillen tussen koop en huur een verschil en een tweedeling gaan veroorzaken van 2400 euro. Ongehoord, onverstandig en aanleiding voor het opstellen en voorbereiden van een petitie. Initiatief ligt daarvoor bij de Woonbond en de belangenvereniging STOK uit Utrecht. Deze actie volgen wij natuurlijk op de voet.

Vanuit het ministerie kwam dit jaar niet meer dan het bekende verhaal van beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid, met de focus op scheefhuurders. Tijdens de gespreksronden met Haagse politici 
werden die gesprekken in een beladen sfeer verder vormgegeven en bediscusseerd.
Voorafgaand aan die discussies werden de politieke actualiteiten en de koers van de woonbond toegelicht door de nieuwe woonbonddirecteur Paulus Jansen, die het podium vrijmaakte voor ‘Het laatste woord’ van de voormalig woonbond directeur Ronald Paping. Een ovationeel applaus viel hem bij het afscheid ten deel als dank voor zijn inzet in zijn woonbondperiode.

In verschillende ruimten kwamen de actuele gespreksonderwerpen aan bod. Zo was er inspiratiebijeenkomst over de energietransitie met o.a voormalig SWZ directeur en thans directeur van Rebdo BV Eddy Veenstra, was er een actieladder, een bijeenkomst voor he vernieuwen en versterken van de huurdersorganisatie onder de noemer Een stap vooruit, en was de TU Delft aanwezig met een solar en zonne-energie project.  De manier van jongeren werven voor de belangenvereniging kreeg ook alle aandacht. Jongeren worden ook de komende jaren weer geconfronteerd met een tekort aan huisvestingsmogelijkheden en lange wachtlijsten. Volgens Max Bos van BOKS en Julia Matsers van Dwars, de jongerenafdeling van Groen links is die doelgroep bereid om proejctmatig mee te werken aan ingagement, als er maar gericht op interesse gecommuniceerd word. Op lokaal niveau zal de Woonkoepel  daarom weer snel een huurderscafé organiseren.

De beweegredenen waarmee vrijwilligers hun tomeloze inzet voor een huurdersvereniging en bestuursfuncties uitvoeren waren een reden voor Oscar Kocken en Patrick Nederkoorn om daarover het gespek aan te gaan met zomaar een huurder, in de bekende setting van Zomergasten, maar dan onder de noemer Zomaargasten.

De huurdersdag werd afgesloten met de start van de nieuwe campagne ‘Energiealarm’ want daarin zijn nog vele stappen te maken, die duurzaam en besparend zijn voor de huurders. Tineke Schouten kreeg omtrent dit thema de lachers op haar hand, toen ze als Lenie uit een verouderde tochtige huurwoning aan de Takkestraat haar ervaringen deelde met de aanwezigen.  

 

 

 

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.