17 oct 2018

Nu de warme zomer achter ons ligt is het bestuur van de belangenvereniging in september weer gestart met de reguliere bestuursvergaderingen.
Net voor het haagse ‘zomerreces’ van ons kabinet werden de hoofdlijnen voor de begroting al een beetje zichtbaar, die op de derde dinsdag in september gepresenteerd werden.
Voor hurend Nederland niet de allerbeste vooruitzichten, dus voor het bestuur en de adviseurs weer volop stof tot nadenken.

Op 8 oktober werden de eerste contouren voor de algemene ledenvergadering (ALV) van 22 november a.s ingevuld.
Gastspreker is oud-wethouder en thans o.a voorzitter van de raad van Commisarissen ERIC DANNENBERG die het thema ZORG en ARMOEDE zal toelichten en bespreken.
Een belangrijk maatschappelijk thema waar we als inwoners van Zwolle mee te maken hebben.
Bij onze leden valt eind oktober de uitnodiging in de bus, en worden op 30 oktober ook de concept-stukken via deze website gepubliceerd

Zaterdag 13 oktober was het bestuur bijeen in de jaarlijkse Heisessie. Een perfecte dag om spreekwoordelijk de koppen bij elkaar te steken, en de thema’s die onder de huurders leven, om te zetten in beleid. Leefbaarheid, betaalbaarheid en groeiende armoede waren o.a de actuele punten die tot discussies leidde.
Een verslag van onze heisessie wordt binnenkort ook op deze website gepubliceerd.

Vanuit de eerste plannen vanuit den Haag werd op 16 en 17 oktober gesproken over de contouren van de begroting  met de financieel directeur, beleidsmedewerkers, directeur-bestuurder en de raad van Commisarissen (RvC) van SWZ

Er werd een beleid voor 2019 gepresenteerd, waarin betaalbaarheid (voor de huidige huurders) beschikbaarheid (voor de toekomstige huurders) en duurzaamheid (vanuit de verplichtingen uit den Haag) de belangrijkste pijlers zijn.

Verder werd in deze maand ook weer overleg gevoerd over de jaarschijf van de prestatie-afspraken met de gezamelijke huurdersverenigingen.

Op woensdag 24 oktober hebben we kennis kunnen maken met onze nieuwe leden, die we per e-mail uitgenodigd hebben in ons huurderscafé. Ontspannen samenkomen onder het genot van drankje en een hapje
Altijd leuk.. die initiatieven in de wijk en het praten over de woning en woonbeleving.
Het motto van SWZ :  Welkom thuis, nu even omgezet in Welkom in het huurderscafé !  

   

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.