13 dec 2018

Hoewel SWZ met de renovaties van haar huurvoorraad op schema is en daarmee landelijk de boventoon voert, blijft ook HBV de Woonkoepel met grote zorgelijkheid de verhuurdersheffing volgen. We blijven ons hardmaken voor afschaffing van deze Haagse melkkoe, die 4 maanden huur rechtstreeks naar de schatkist laat vloeien.

De Woonbond zet zoals een bond betaamd, het klimaataccoord in om de verhuurdersheffing af te schaffen.

De Woonbond steunt alleen een #klimaatakkoord als het mes gaat in de verhuurderheffing, zodat corporaties kunnen investeren in verduurzaming zonder dat huurders de dupe zijn

Hieronder het opiniestuk uit Trouw van donderdag 13 december

Schaf de verhuurderheffing af en de wooncorporaties hebben geld om huurwoningen energiezuinig te maken, suggereert Paulus Jansen, directeur van de Woonbond.

CDA-voorman Van Haersma Buma maakt zich zorgen omdat mensen die de gevolgen van het klimaatbeleid gaan betalen niet aan de klimaattafels zitten (Trouw, 5 december). Dat zei hij in een reactie op de gele hesjes die ook in Nederland in plukjes op straat beginnen te verschijnen. Daarmee geeft Buma een verkeerd beeld van de klimaattafels. Er zitten verscheidene organisaties die burgers vertegenwoordigen. Zo zitten wij er voor die miljoenen huurders die in de woningen wonen die moeten worden verduurzaamd. Misschien had hij ons niet herkend, want we hadden geen fluorescerende hesjes aan.

Buma wijst specifiek op de zorgen om de oplopende woonlasten voor huurders. Het is fijn dat die zorgen nu breder worden gedeeld. Wij wijzen al tijden op het belang van een eerlijke verdeling van de lasten van het klimaatbeleid. Op een door de Woonbond geopend Meldpunt Energiealarm stromen meldingen binnen van huurders in slecht geïsoleerde huurwoningen met nu al forse energierekeningen. Zij zien de bui al hangen. Ze verwachten een stijgende energierekening terwijl ze zelf niets kunnen doen aan het isoleren van hun huurwoning.

Huurprijs

Aan die woningen moet een hoop gebeuren. Zo geeft zo’n 40 procent aan dat ze nog enkel glas in de kozijnen hebben. Maar er is ook angst voor de kosten van de nodige renovaties van ­deze woningen. Want als er dan toch geïsoleerd en gerenoveerd wordt, wat betekent dat dan voor de huurprijs? Hoe hard stijgt die? Is die dan nog te betalen? De zorgen over waar de lasten van het klimaatbeleid komen te liggen zijn dus heel terecht. Gelukkig kan het kabinet hier iets tegen doen.

Onder het huidige kabinetsbeleid loopt de belastingdruk van de woningcorporaties op tot 3 miljard euro in 2021. Dat komt door verschillende belastingen, waaronder de verhuurderheffing, de belasting die verhuurders betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen, en de ATAD, bedoeld voor internationale bedrijven, maar waar ook sociale huurders voor mogen opdraaien.

Tegelijkertijd moeten corporaties zo’n 2,5 miljoen woningen verduurzamen, en als startmotor functioneren door voorop te lopen en op korte termijn 100.000 woningen van het gas te halen. Zo betalen de armste huishoudens voor de innovatie die hiervoor nodig is.

Belasting

Dat kan niet. Wij vinden dan ook dat de verhuurderheffing geschrapt moet worden. Aan de klimaattafel van de gebouwde omgeving werd uiteindelijk een halvering van die heffing op tafel gelegd. Dat scheelt miljarden in investeringskracht, omdat de financiële positie van corporaties zo verbetert, waardoor ze ook meer kunnen lenen. Zo kan er worden geïnvesteerd zonder dat huurders de dupe zijn.

Helaas reageerde het kabinet niet op die oproep toen afgelopen zomer het Klimaatakkoord op hoofdlijnen werd gepresenteerd. Daarnaast dreigen koop- en huursector ongelijk behandeld te worden. Waar er wel gepraat wordt over het stellen van normen over hoe energiezuinig huurwoningen moeten worden, lijkt dat bij de koopsector niet te gebeuren. En waar woningeigenaren met subsidies tot verduurzaming verleid moet worden, gaat de huursector steeds meer belasting betalen. Terwijl juist hier de huishoudens met lagere inkomens wonen.

Kortom, het kabinet kan er veel aan doen om ervoor te zorgen dat de zwakste schouders niet de zwaarste lasten hoeven te torsen. En Buma kan gerust zijn.

Als het kabinet niet bereid is te zorgen voor voldoende investeringskracht bij corporaties door het mes te zetten in de verhuurderheffing, dan tekenen wij het Klimaatakkoord niet.

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.