13 apr 2019

Om nog beter aan te sluiten bij de wensen en ervaringen van leden en huurders van SWZ woningen weet het bestuur door een jaarlijkse evaluatie de juiste richting te geven aan het behartigen van de huurdersbelangen.

Toen de Woonbond begin dit jaar voor een nog betere vertegenwoordiging van de achterban het trajectplan ‘Een stap vooruit’ aanbood, pakte de Woonkoepel dit gretig aan !

Het blijft tenslotte altijd belangrijk om de focus op de leden te houden, en altijd bezig te zijn met datgeen de achterban van de belangenvereniging verlangt.

Om te weten wat er bij de achterban leeft, en hoe de interesse in het bestuurlijke werk versterkt kan worden werd er als eerste deel van het traject een enquête uitgezet onder alle huurders van SWZ woningen.
Huurders en leden gaven in maart massaal gehoor aan deze digitale enquête door hun antwoorden en bevindingen in te sturen.


Ruim 800 reacties kwamen er binnen, waarmee ruim 10 % van de SWZ huurders reageerden op de oproep.
Dat is een representatief deel van de doelgroep, dus alle inzenders HARTELIJK DANK !

Bijna 40 huurders gaven in hun beantwoording ook aan, om actief bestuurlijk wat te willen betekenen.
Samen met de begeleiding vanuit het Woonbond kenniscentrum gaan we met alle reacties uit de enquête de vervolgstappen in gang zetten. Daarmee zal het behartigen van uw huurdersbelangen dan ook daadwerkelijk
‘een stap vooruit’  kunnen gaan.

Alle reacties worden gegroepeerd samengevat en in een vervolg besproken worden.
Ook een plan om huurders die aangaven een bovenmatige interesse te hebben in het bestuurlijk meedenken
wordt verder uitgewerkt. Informatie daarover volgt !
De input die we kregen vanuit de achterban helpt ons hoe dan ook echt EEN STAP VOORUIT

Nogmaals dank allemaal 

  


 

 

 

 

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.