27 apr 2019

Voor de algemene ledenvergadering was woensdag 24 april het markante gebouw van de vrije evangelische kerk aan de Hogenkampsweg de ruimte waar geschiedenis en toekomst samenkwamen.

Het is natuurlijk de gebruikelijke agenda waarin voorzitter Jan Besselink een overzicht gaf van de lopende zaken, zoals de goedkeuring van het financieel jaarverslag door de kascontrolecommissie en de aanwezige leden, de notulen van de ledenvergadering van november 2018 en het verzoek aan de leden om in te stemmen met de voorbereiding van nieuwe statuten.

Verder werd er gesproken over ‘Een stap vooruit’ van de Woonbond en de onlangs gehouden enquete, en werd er gesproken over de aankomende huurdersdag.
Een compleet verslag in de vorm van notulen volgt voor de najaars ALV via deze website.

De avond werd geopend door gespreksleider Martin Verdoorn die op deze lokatie verwees naar de historische grens  waar de aangrenzende Schilderswijk en de Bolle bieste op 15 december 1944 in het hart getroffen werden door een bombardement.
De verschrikkingen van die dagen waren al besproken toen SWZ in 2015 de huizen in die buurt renoveerde, en er veelvuldig gesproken werd over dat oorlogsleed in Zwolle

Oorlogshistoricus Paul Harmens van het historisch centrum Overijssel gaf een boeiende lezing over die dagen en de bijhorende verschrikkingen. Hij lichtte de gevoerde gesprekken toe die hij had met overlevenden en nabestaanden die samen met de getoonde dia-presentatie een duidelijk beeld gaven over het oorlogsverleden.
Zeker de foto’s gemaakt vanuit de kraker van een bomaanslag van de hoger gelegen ontploffingsravage verschaften een goed inzicht in de schade van die zwarte dagen.

Na een interview met Paul Harmens werd in het bijzijn van directie en RvC leden van SWZ, bewoners en leden op het podium Jacob Raap uitgenodigd. Als bewoner van de Noteboomstraat en gemeenteraadslid besprak hij het thema gezien vanuit de buurtparticipatie. Een mooi initiatief van vergroening van de straat, en de wenselijkheid van een herdenkingspunt van het oorlogsverleden.

Voor de realisatie daarvan worden de aankomende weken ideeën gevraagd vanuit de bewoners en kunstenaars
Samen met de gemeente Zwolle, het HCO en de Woonkoepel wordt er gewerkt aan de realisatie van een gedenkteken op het Josephplein.

Net voor de pauze werd het startmoment voor dit initiatief getoond, en gaan we samen met de bewoners, leden huurders op naar 15 december 2019 om het moment van 75 jaar geleden gestalte te geven.
Klik hier voor de video van dat Kick-off moment

 
Initiatieven en ideeën kunnen voor 30 juni aanstaande gemeld worden op 

jacob@christenuniezwolle.nl  en 

info@woonkoepel-zwolle.nlMeer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.