3 nov 2019

Elke vier jaar doet een extern bureau onderzoek naar de mening van interne - en externe stakeholders in de vorm van een visitatie. SWZ is als woningcorporatie hiertoe verplicht. Tijdens het visitatie gesprek stelt het bureau vragen die gaan over het functioneren van SWZ. Onderwerpen als tevredenheid over maatschappelijke prestaties, woonaanbod, kwaliteit van wijken en buurten, maar ook de betrokkenheid van de geïnterviewden waaronder natuurlijk ook de bestuursleden van de huurdersbelangenverenining bij het beleid van SWZ, komen aan bod.

Natuurlijk zijn er kritische punten die tijdens de gesprekken met de visitatiecommissie besproken werden.
In het gehele beeld staat de SWZ er goed voor gezien de resultaten van het visitatierapport 2015-2018

Klik hier voor het gehele rapport en de samenvatting

 

 

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.