1 dec 2019

Donderdag 28 november liep zaal 2 van het SIO in Zwolle zuid al vroegtijdig vol met leden van de Woonkoepel, voor de algemene ledenvergadering.
Samen met vertegenwoordigende bestuurders van bewonersverenigingen, en bestuurders van de centrale huurdersraad van Openbaar Belang en de behartigers van de huurdersbelangen van deltaWonen werd vanavond het thema ‘Huurderspaspoort’ geïntroduceerd waarvoor na de ontvangst met koffie en thee iedereen door voorzitter Jan Besselink welkom geheten werd.
De voormalig wethouder van Utrecht en thans landelijk voorzitter/directeur van de Woonbond Paulus Jansen was hiervoor speciaal met twee app-ontwikkelaars naar Zwolle gekomen.
Paulus liet zijn licht schijnen over de ontwikkeling en de zorgen van de huurdersmarkt in Nederland, en roemde in zijn introductie de samenwerking met HBV de Woonkoepel, temeer omdat er een goede samenwerking is in de provinciale afdeling van de Woonbond, waar onze voorzitter inbreng en zitting in heeft.

Het huurderspaspoort is een nieuwe innovatie die op dit moment ontwikkeld wordt en voordelen heeft voor huurders en woningaanbieders door snel, gericht en toegepast nieuwe huurders in contact te kunnen brengen met elkaar.
Een digitaal toepasbare vorm naast het systeem van ‘de woningzoeker’. aldus Paulus Jansen.

Aansluitend werden de mogelijkheden toegelicht van de app zoals die op dit moment ontwikkelt word en mogelijk in gebruik genomen kan worden. Het werd aandachtig aangehoord door de aanwezigen, waaronder ook de directie en leden van de raad van commissarissen van SWZ. 
Op de vragen vanuit de zaal over de privacy, mogelijke hacks en beveiligingen kon geruststellend geantwoord worden door de app ontwikkelaars. Ook de opmerking over apps in het algemeen, waarmee onze ouderen digitaal niet kunnen werken op smartphones werd serieus beantwoord daar het een ontwikkeling en innovatie van deze tijd is, en dat ook de “oude” huidige systemen in gebruik blijven.

Nadat in de pauze de impressie en terugblik op de huurdersdag vertoond werd, en iedereen nog even met koffie en thee nasprak, volgden de gebruikelijke agenda van de ALV.

De notulen van de voorjaarsvergadering werden vastgesteld, er werd gesproken over de op dit moment uitgestelde statutenwijziging, en met oog op bestuurstermijnen in het voorjaar werd er vooruitlopend op die vergadering een drietal nieuwe mogelijke bestuursleden gepresenteerd.
Ruim voor de ALV van april 2020 worden deze aspirantleden via deze website gepresenteerd en voorgesteld.

Ook perikelen in renovaties en soms moeizame communicatie werden uitgebreid besproken, en de financiele
begroting voor het nieuwe jaar kon zonder aanvullende opmerkingen goedgekeurd worden.

Na een informatieve en boeiende avond sloot voorzitter Jan Besselink om even voor 10 uur de vergadering, en werd er onder het genot van een hapje en drankje nog even informeel nagesproken in het prachtig vernieuwde SIO

 


Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.