10 dec 2019

Een aantal jaar geleden werd na malafide praktijken bij corporaties elders in het land, en na een parmementaire enquete de verhuurdersheffing ingevoerd. 
Er moest tenslotte bijna 2 miljard terugvloeien naar de staat, dat de financiele last van de maserati’s, financieel wanbeleid en verkeerde beleggingen droeg.
Extra toezicht en een hele vette verhuurdersheffing voor alle corporaties waren het gevolg.
Die twee miljard vloeide binnen no-time terug naar de staatskas, de verhuurdersheffing zou dus afgeschaft kunnen worden, maar daar voelt Den Haag echter maar weinig voor.
Achterstand in de bouwplannen voor de corporaties, een wooncrisis en onbetaalbare huren voor huurders in Nederland worden vooralsnog op de wegkijkende en lachende manier door Mark Rutte niet gezien en nu dreigt er een woonramp, volgens Dirk Jan van der Zeep en Sander Heinsman, leden van de raad van bestuur van ­woningcorporatie Portaal.

Op de valreep voor het einde van het jaar behandelt de Eerste Kamer deze week de belastingplannen voor 2020. Het plan waarin nog steeds staat dat woningcorporaties voor een sociale huurwoning tien keer meer belasting moeten betalen dan particuliere beleggers voor een vergelijkbare huurwoning.

Geld, opgebracht door huurders, dat rechtstreeks in de staatskas verdwijnt. Is het rechtvaardig dat dankzij het huidige kabinet de mensen met de smalste beurs opdraaien voor de gevolgen van de problemen op de woningmarkt? Zolang de verhuurderheffing niet wordt afgeschaft lost het kabinet de wooncrisis niet op, maar verandert het de crisis in een woonramp.Het lukt het kabinet maar niet om de wooncrisis op te lossen.

Huurders en woningzoekenden worden geconfronteerd met twee grote problemen. Allereerst zijn er te weinig woningen beschikbaar, waardoor de wachttijden enorm lang zijn. Voor een sociale huurwoning in Utrecht heb je een wachttijd van tien jaar en in de regio Amsterdam is dat gemiddeld zelfs achttien jaar. Starters blijven noodgedwongen bij hun ouders wonen en er zijn gezinnen die in een te kleine woning wonen omdat er geen andere woonruimte voor hen beschikbaar is.
Landelijk heeft één op de vijf huurders problemen om rond te komen, in de regio Zwolle is het één op de acht huishoudens

Ten tweede staat ook de betaalbaarheid van woningen zwaar onder druk. En dat is zorgwekkend. Iemand die zich zorgen maakt of hij wel een partijtje kan geven voor de verjaardag van zijn zoon of amper genoeg weekgeld overhoudt voor eten, kan er echt geen huurverhoging bij hebben.

Woningcorporaties willen niets liever dan investeren in het bouwen van nieuwe woningen en de huren betaalbaar houden. Maar door de jaarlijks stijgende verhuurderheffing is daar geen geld voor. Woningcorporaties storten miljoenen aan belasting op sociale huurwoningen in de staatskas. De sector kan van dit bedrag ruim 12.000 nieuwe woningen bouwen. Ook ontkomen woningcorporaties er nu op termijn niet aan om de huren te verhogen. Dat betekent dat de mensen die het niet breed hebben of dringend een dak boven hun hoofd nodig hebben de dupe worden van de belastingplannen.
Het kabinet had de mogelijkheid om met het nieuwe belastingplan een flinke stap vooruit te zetten in de oplossing voor het woonprobleem. Zo hadden huurders ontzien kunnen worden en woningzoekenden meer kansen kunnen krijgen.
Onacceptabele gevolgenDeze week buigt de Eerste Kamer zich over het dikke pakket fiscale wetgeving. De verhuurderheffing staat er nog steeds volop in. Na een uitgebreid debat en honderden schriftelijke vragen, onder andere over de verhuurderheffing, loodste staatssecretaris Menno Snel de belastingplannen voor 2020 onlangs moeiteloos door de Tweede Kamer. Snel gaf geen krimp en het voorstel bleef ongeschonden. Terwijl steeds meer mensen inzien dat de verhuurderheffing onacceptabele gevolgen heeft voor degenen met de smalste portemonnee.
Gemeenten, provincies en niet langer alleen de oppositie, maar ook leden van de drie coalitiepartijen CDA, D66 en de ChristenUnie beseffen dat we af moeten van de verhuurderheffing. Wanneer gaat het gehele kabinet zich realiseren dat het op deze manier de wooncrisis in een woonramp verandert?

Bron: Trouw (opinie) 9 december 2019

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.