21 dec 2019

Met de laatste activiteiten in december kunnen we als huurdersbelangenvereniging terugkijken op een gedenkwaardig jaar. Dat was wel de samenvatting toen op maandag 9 december de laatste bestuursvergadering van 2019 werd gehouden.
Het jaar 2019 stond in teken van een voortzetting van het ‘een stap vooruit’ project van de Woonbond, waarmee bestuurlijk de juiste tools voor besturen werden besproken, er werd en huurdersenquete gehouden, en in onze zoektocht naar aspirantbestuursleden werden gesprekken gevoerd. Ook de nieuwe huurdersfunctionaris in de Raad van Commissarissen werd mede door de Woonkoepel geselecteerd en gevonden.

Voor de gezamenlijke prestatieafspraken 2020-2023 met de gemeente Zwolle, de corporaties en de huurdersvertegenwoordigers heeft het bestuur van de Woonkoepel zich laten gelden. Belangrijke afspraken werden dankszij onze afvaardiging opgenomen in de prestatieafspraken of de bijhorende jaarschijven.   
Verder was er in samenwerking met SWZ een geslaagde huurdersdag in september, en heeft de Woonkoepel zich ingezet voor een herdenkingsmonument dat herinnerd aan het bombardement op 15 december 1944 op de Bollebieste en de Schildersbuurt. Het jaar werd afgesloten in een gezamelijke kerstbijeenkomst op dinsdag 17 december.

Huurdersvragen en opmerkingen blijven binnenstromen via het contactformulier, en worden natuurlijk de komende weken ook nog gewoon behandeld.

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.