21 dec 2019

Sinds de kick-off in april tijdens onze algemene ledenvergadering werd er al vooruit gekeken naar de gedenkwaardige 15 december. Volledig nog in het ongewisse, hebben we niet kunnen bedenken dat deze dag zo gedenkwaardig en prachtig zou worden. Wel was de realisatie van een projectgoep die steeds groter werd de sleutel tot een succesvolle herdenkingsdag op zondag 15 december, de dag dat het precies 75 jaar geleden was dat een verwoestend bombardement de Bollebieste in haar hart trof.
Inmiddels is er al veel over gepubliceerd en besproken op de regionale tv en lokale radio. Ook wij kijken hier nog even terug op deze memorabele dag, die met buurtbewoners, de buurtvereniging Bollebieste, het HCO, de gemeente Zwolle,  de Woonkoepel en met behulp van de gastvrije samenwerking met OBS de Springplank prachtig ingevuld werd.

IMG 20191216 WA0006

Op de foto de eerste initiatiefnemers v.l.n.r Paul Harmens (HCO) zittend Martin Verdoorn (Woonkoepel) en Jacob Raap (buurtbewoner)


Ruim 400 aanwezigen liepen mee in de stille tocht vanaf de Springplank naar het st Josephplantsoen waar het monument onthuld werd en waarbij de klokken van de Peperbus luidden tot 12.31 uur.

B3B79F4E 4AD8 4782 A33B 2D053D363D27

Raadslid en buurtbewoner Jacob Raap sprak het geheel aan elkaar, en er waren toespraken van wethouder William Dogger en stadsdichter Jeroen Kraakman.

20CD7841 D07A 4749 8E3E E49BE6F40325


Ook de geheel eigentijdse rap gemaakt door kinderen van de Springplank werd tijdens deze herdenking live uitgevoerd, en later tijdens de lunch geprojecteerd.

Klik hier om de herdenkingsrap van de leerlingen van de Springplank te bekijken

In de toespraak van de directeur van het Historisch centrum Overijssel Vincent Robijn werd gesproken over het herdenken van deze gebeurtenis en de herdenkingen door de jaren heen.

20191215 115002

Paul Harmens de WO2 deskundige van het HCO liet aan de hand van toen&nu foto’s in een presentatie de verschrikkingen van 75 jaar geleden en de huidige situatie van de wijk nu zien. Ook memoreerde hij in zijn toespraak aan de vele gesprekken met nabestaanden, en sloot hij af met de meest prachtige woorden die in een portret van de 82 jarige  Marie van Vilsteren op TV Oost eerder die week gesproken werden :  Wees dankbaar voor wat je hebt, en misgun een ander niets als ze wat meer hebben, wees vredig met elkaar.
Een mooie gedachte voor het nieuwe aankomende jaar!Namens de projectgroep sprak Woonkoepel bestuurslid Martin Verdoorn een dankwoord.
Op verzoek van velen, en om nogmaals de dank te benadrukken voor de vele vrijwilligers en de financiële steun
publiceren we hier zijn tekst:

OPDAT WIJ NOOIT VERGETEN.......
Hoe vaak zien we deze tekst niet als bijschrift op een monument, of als subtitel op een jaarboek of jubileumsuitgave.  Dat zijn de objecten die we in herinnering moeten houden.
De grootte van een gebeurtenis bepaalt hoe lang dat in ons collectief geheugen blijft. De droefenis van MH 17,  nine eleven en de tweede wereldoorlog zijn van grote mate om in ons geheugen te blijven, net als de schoonheid van het doelpunt van van Basten op het EK van 1988. Ook dat maakt deel uit van ons collectief geheugen

Bij een grote gebeurtenis in een relatief klein gedeelte van Nederland in oorlogstijd sprak men tot voor kort over “Het vergeten bombardement” terwijl dat voor onze volksgeschiedenis in dit stadsdeel van Zwolle in onze herinnering een plek hoort te hebben. De kennis van de geschiedenis geeft tenslotte.  de waardering voor het goede in de toekomst.
Kijkend naar de toekomst van het wonen in Dieze en de Bollebieste wilde we als themabijeenkomst bij de ledenvergadering van de Woonkoepel in april van dit jaar het woongenot en de toename daarvan sinds de wederopbouw schetsen. De tragische dag in december 1944 zat ook bij ons niet verankerd in ons geheugen. De boeiende presentatie met de aangrijpende beelden van de geschiedenis en het bombardement door Paul Harmens van het HCO maakte de grootte van de gebeurtenis in Dieze meer duidelijk, en nu we in 2020 mogen vieren dat we 75 jaar in vrijheid leven is het bewustzijn en het besef voor deze geschiedenis te waardevol om vanaf nu nog te spreken van een vergeten bombardement. Dat is hier ingrijpend en groots genoeg om in ons geheugen te blijven.Het werd ons nog duidelijker na gesprekken met huurders en bestuursleden van de buurtvereniging de Bollebieste. De diepe wonden die in de wijk zichtbaar waren  na die tragische dag in 1944.
Paul Harmens gaf niet alleen inzicht in die geschiedenis op onze ledenvergadering, hij deed meer!
Hij bracht me in contact met Jacob Raap, de initiatiefnemer voor een herdenking op deze dag, precies 75 jaar na het vernietigende bombardement. Buurtbewoner, HCO en bestuur van de Woonkoepel hadden vanaf die kennismaking een gezamenlijk doel:    Opdat wij nooit vergeten .........

En na een startmoment (een kick-off) en een zuurkool maaltijd ontstond er met enthousiaste buurtbewoners een projectgroep, die werkend naar deze dag een monument en een herdenking wilde realiseren.  Dat dat vandaag allemaal gelukt is, is het resultaat van een toenemende groep geinteresseerden waarvoor wij zeker ook een aantal mensen en organisaties zeer erkentelijk zijn, en hiervoor is een woord van dank zeker van toepassing  
Laat ik even dicht bij huis blijven: Allereerst een woord van dank voor de bewoners in deze buurt. Grote bewondering voor hoe jullie hier het plan omarmt hebben en een tomeloze inzet toonde in de organisatie en de saamhorigheid daarmee naar een hoger plan tillen. De vergroening van de omgeving, de sociale samenhang onderling, het verzorgen van de lunch vandaag, en het onderhoud van het monument in de toekomst zijn een voorbeeld voor een ieder! Dankjewel Marloes Markslag voor je rol in de projectgroep en de perfecte samenwerking
Ook wil ik mijn medebestuursleden van de Woonkoepel hartelijk danken. Iedere vergadering sinds april stond een update over de projectgroep en het monument op de agenda. Mijn enthousiasme werd gedeeld en tijdens elke bespreking meer gedragen door het bestuur. Voor het vertegenwoordigen van huurdersbelangen werd dit monument een belangrijk punt. Dank voor jullie steun daarin in het afgelopen jaar.
Verbindend tussen de Woonkoepel en de bewoners zijn we nog een belangrijke schakel dankbaar! Buurtvereniging “de Bollebieste” . Herman en Annelies vanuit de projectgroep en de vele vrijwilligers vandaag waren voor de organisatie onmisbaar, en blijven een belangrijke factor voor de toekomst van deze schitterende dynamische wijk.

Ook mag ik zeker het groeiende enthousiasme vanuit Travers welzijn niet onbesproken laten.Voor de organisatie, de know-how binnen allerlei organisaties, en de inbreng op alle vergaderingen is Danielle Rada van onschatbare waarde geweest. Prachtig hoe jullie inzet in deze buurt een succesformule kan laten zien.Ook het logistieke gedeelte en de daadwerkelijke invulling van deze hele dag was niet gelukt zonder de inbreng van de gemeente Zwolle in het bijzonder dankzij Liselotte Bredie, Anton Tuinman Hanneke Valkeman en Florian van Dijk.  Verder ook dank aan de medewerkers van de ROVA die woensdagochtend in alle vroegte al begonnen zijn met het perfectioneren van het Josefplantsoen.
Dank u wel ook Wethouder Wiliam Dogger voor het onthullingsmoment namens het college van B en W.  En politie, EHBO ers, en begeleiders vandaag onze hartelijke dank.
Voor de noodzakelijke financiele bijdrage aan deze dag en het monument mogen we ook de gemeente Zwolle bedanken via het buurtcultuurfonds, premie op actie en de bijdrage namens kunst en cultuur. Ook de financiele bijdrage namens stichting de Gasthuizen maakte het monument mede mogelijk. Dat geldt ook voor de bijdrage vanuit de woningverhuurcorporaties Delta wonen, Openbaar belang en SWZ.Mooi dat vanuit die directies de voorwaarde om de samenhang en betrokkenheid van de bewoners te bevorderen benoemd werd. Het mag inmiddels duidelijk zijn dat we daarin met de bevolking en de opkomst vandaag  geslaagd zijn, en mooi dat u dat vanuit de verhuurders ook voor de toekomst belangrijk vind. Dat verbindt ook uw gezamenlijke samenwerking  zoals we dat gelukkig vaker zien. Zoals Ryunosuke Satoro al zei :  Individueel zijn we 1 druppel, samen zijn we een oceaan De financiele bijdrage in natura van beeldhouwer Chris Peterson maakte de financiering rond. Dankjewel Chris je hebt je steentje bijgedragen, of zeg maar gerust hele grote stenen !  
Het heeft een mooi eindresultaat in een prachtige wijk. Het mooie vind ik ook dat het monument liggend is geplaatst en daardoor laag blijft. Vanuit elke zichtshoek en elke positie kunnen we over het monument heenkijken en zien we de bewonderenswaardige buurt met haar prachtige zwollenaren als bewoners.
Bedankt ook voor de inspirerende woorden in dichtvorm, stadsdichter Jeroen Kraakman, het vertolkte het juiste gevoel
Vincent Robijn, Marieke Steegmans en Paul Harmens van het historisch centrum Overijssel bedankt voor jullie bijdrage in de juiste verwoording van de geschiedenis.Basisschool ‘ de Springplank’ bedankt voor jullie gastvrije ontvangst en beschikbaarheid van het gebouw.De lunch hier werd verzorgd door bewoners uit de buurt, vrijwilligers van de Bollebieste, medewerkers van Travers en gesponsord door Albert Heijn Diezerpoort. 
Ook dat is het lekkere van Albert Heijn.

Wij  bedanken AVXL voor de techniek van het geluid en voor de muzikale bijdragen bedanken wij ook muziekvereniging Excelsior, het Zwolse klokkenluidersgilde St. Michael en Bert Dijkink, de Fakkelteit, en meester Luc en zijn leerlingen van de Springplank. Voor de podcast die de wijk laat beluisteren in de komende periode bedanken wij theatermaakster Mette Bunskoek en voor het maken van een fotoreportage bedanken wij Jelle Raap pictures en designs
Wij bedanken de nabestaanden en de vereniging van Veteranen Zwolle voor hun komst en de gepaste Ingetogen herdenking, en verder alle vrijwilligers die op welke manier dan ook deze dag mogelijk gemaakt hebben. 
Tenslotte dank ik projectleider/ceremoniemeester Jacob Raap voor de fantastische samenwerking.Ik heb je eerder al een organisatietycoon genoemd. Die titel heb je vandaagnog meer glans gegeven.

Na die dankwoorden zeg ik alleen nog alstublieft.......

Alstublieft inwoners van Zwolle, u heeft een passend verbeeldend monument in de oorlogsroute van uw stad
En alstublieft bewoners van Dieze/Bollebieste en Schildersbuurt u heeft uw monument dat ons allemaal herinnerd aan de gebeurtenissen in uw wijk.


Dit alles.......opdat wij nooit vergeten 


dank aan

 

 

 

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.