27 dec 2019

Wanneer heb je recht op huurtoeslag?

Bron : AD 27 december 2019


Aan de huurtoeslag hangt in 2020 voor het eerst geen ‘harde’ inkomensgrens meer. Wat betekent dat en hoe weet je of je recht hebt op de toeslag?
Je kunt huurtoeslag aanvragen als je rekenhuur (de kale huur plus een deel van de servicekosten) volgend jaar niet hoger is dan 737,14 euro per maand. Daarnaast telt je inkomen, leeftijd, vermogen, de samenstelling van je huishouden en de huurprijs mee bij het berekenen van je huurtoeslag.
Dit jaar komen alleenwonenden in aanmerking voor een huurtoeslag als zij maximaal 22.700 euro per jaar verdienen. Voor samenwonenden ligt die grens op een gezamenlijk inkomen van 30.825 euro. Daar komt binnenkort verandering in. ,,Vanaf 2020 is er geen harde inkomensgrens meer’’, zegt woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond, die huurders en woningzoekenden bijstaat.


En dat is een verbetering, vindt Trip. ,,Wie dit jaar nog 1 euro meer verdiende dan deze harde grens, verliest in één klap het recht op huurtoeslag.’’ Dat zorgt voor grote problemen bij enkele huurders. Als huurders bijvoorbeeld door overwerken of een bonus net teveel verdienen, moeten ze de gehele toeslag van dat jaar terugbetalen. Vanaf 2020 wordt een geleidelijke inkomensgrens ingevoerd. Bij een stijgend inkomen, gaat het recht op huurtoeslag niet in een keer verloren, maar loopt deze langzaam terug tot nul. Huurders die komend jaar te veel ontvangen, moeten het verschil nog steeds terugbetalen, maar niet meer de gehele toeslagsom.

Maar liefst drie op de tien huishoudens ontvingen in 2016 teveel huurtoeslag, wat ze later moesten terugbetalen. Het blijkt voor mensen lastig om te achterhalen op hoeveel huurtoeslag ze recht hebben. Naast dat 460.000 huishoudens teveel huurtoeslag ontvingen, kregen anderen (vier op de tien) aanvankelijk juist te weinig uitgekeerd. Nog eens 10 procent vroeg in de periode 2014-2016 helemaal géén toeslag aan, terwijl ze daar wel recht op hadden, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De cijfers over 2016 zijn de meest recente die het CPB heeft onderzocht.

Het blijkt lastig om in te schatten op hoeveel huurtoeslag er recht is, concludeert het CPB. ,,We weten dat het om lastige materie gaat’’, zegt Ernest Berkhout, woordvoerder van het CPB. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van meerdere factoren, zoals het inkomen of de huishoudsituatie. ,,Als dat verandert, heeft dat ook implicaties voor de hoogte van de huurtoeslag’’, zegt Berkhout. 

Kleine bedragen 

Het waren vaak de hoge inkomens, boven het wettelijk minimum loon, die iets moesten terugbetalen. De hoogte van het bedrag varieerde. ,,Het ging vaak om relatief kleine bedragen’’, laat Berkhout weten. Het CPB maakt een onderscheid tussen bedragen onder de 240 euro en boven de 240 euro die terugbetaald moeten worden. 
Mensen die geen gebruikmaakten van de huurtoeslag, maar daar wel recht op hadden, bleken vaak kleine bedragen mis te lopen. Dat wil zeggen: ,,Hoe kleiner het recht op een toeslag, door een lage huur of hoog salaris, hoe vaker mensen geneigd waren ervan af te zien.’’

Jaarinkomen 

Het terugvorderen van huurtoeslag lijkt samen te hangen met inkomensveranderingen, constateert het CPB. Mensen die met pensioen gingen, moesten relatief vaker iets terugbetalen. ,,Zo’n verandering kan de regeling complex maken’’, zegt Berkhout. Onzekerheid over het eigen jaarinkomen bleek ook een rol te spelen, bijvoorbeeld bij zelfstandigen en schoolverlaters. Zelfstandige zijn of zelfstandige worden leidt vaker tot een iets hogere toeslag, terwijl de overgang van zelfstandige naar een uitkering, pensioen of baan in loondienst juist vaker leidt tot terugvorderingen.1,4 miljoenDe afgelopen jaren maakten ongeveer 1,4 miljoen huishoudens gebruik van huurtoeslag. Omdat de inkomensgrens met deze nieuwe regel omhoog gaat, kunnen komend jaar nog eens 115.000 huishoudens extra gebruikmaken van huurtoeslag.

Omdat de harde inkomensgrens binnenkort verdwijnt, wordt het berekenen van de huurtoeslag wel complexer, zegt Trip. ,,Wij adviseren daarom om de proefberekening in te vullen op de website van de Belastingdienst.’’ 

Maak op de site van de Belastingdienst een berekening hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen in 2020 door hier te klikken


De harde vermogensgrens blijft komend jaar wel gehandhaafd. Alleenstaanden mogen op 1 januari 2020 maximaal 30.864 euro eigen vermogen hebben. Samen met de toeslagenpartner is dat bedrag 61.692 euro aan vermogen. Op de website van de Belastingdienst staan ook alle uitzonderingen en overige regels. Hier kan ook de toeslag aangevraagd worden.
Het is alleen mogelijk om huurtoeslag aan te vragen voor een zelfstandige woning. Dat betekent dat deze moet beschikken over een eigen toegangsdeur die zowel van binnen als van buiten op slot kan. Een eigen woon(slaap)-kamer, keuken (met aanrecht, aan-afvoerpunt voor water en aansluiting voor een kookpunt) en toilet met waterspoeling. De toeslagen worden iedere maand op de 20ste dag uitbetaald. Uitzonderingen zijn juni (22-06) en september (21-09).

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.