11 jan 2020

Allereerst willen we U als bezoeker van deze website, als huurder van SWZ, en als leden van HBV de Woonkoepel, natuurlijk alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar!

Uw bestuur heeft positief terugkijkend op 2019 het jaar afgesloten, en is om Wim Kan uit het verleden nog maar eens in herinnering te roepen
over de drempel van de jaar- en decennium wisseling gegaan, en is voornemens om vol inzet in het jaar 2020 ook weer de huurdersbelangen te vertegenwoordigen.

Kijkend naar de conferences rond 2019/2020 werden we nog maar eens, de wereld relativerend, zeker door 'de Lachgasfabriek' van Freek de Jonge geconfronteerd met het actuele wereldbeeld.

Enerzijds hebben wereldwijd 120 miljoen mensen geen dak boven hun hoofd, en proberen zij het vege lijf reddend in vluchtelingenkampen hun kinderen te beschermen, en anderzijds zijn wij in Nederland met ruim twee miljoen kijkers getuige van het op de Nederlandse publieke omroep uitgezonden programma "Droomhuis gezocht"
Hoe groot kan het contrast zijn !
Aansluitend kunnen we (in het gedachtengoed van Freek de Jonge) mondiaal alleen maar wensen dat in 2020 iedereen een droomhuis vind.

De zwolse realiteit is dat SWZ met haar  'welkom thuis' formule, al goede stappen vooruit maakt voor uw gedroomde woonsituatie.

Het bestuur van HBV de Woonkoepel zal op zaterdag 1 februari aanstaande weer in de schoolbanken kruipen voor de door de Woonbond georganiseerde cursus: Een stap vooruit

In de ochtend staan op het programma:

Typeringen huurderorganisaties, wat is de koers van onze eigen vereniging, Overlegwet en nieuwe vormen van participatie, welke kansen geeft dat voor onze eigen situatie ?

In de middagcursus richen we ons op:

Prestatie afspraken, wet en regelgeving, samenwerken met andere HO’s,  strategie, contact achterban, en effectief
opereren naar SWZ

Niet alleen het huidge bestuur zal deelnemen aan deze cursusdag, ook de aspirant-bestuursleden zullen kennis vergaren om ook in de toekomst de huurdersbelangen goed te kunnen vertegenwoordigen
Op de Algemene ledenvergadering van 23 april aanstaande zijn er een aantal mutaties in de bestuurssamenstelling geagendeerd, waar we hopen dat onze leden instemmen met de nieuwe bestuursleden.

In navolging van onze in november gehouden ALV stellen we graag via deze website de aspirant-besuursleden aan U voor:

Schermafbeelding 2020 01 11 om 14.46.36 

Dhr. Wien Breet heeft in het verleden ook al in het bestuur van De Woonkoepel gezeten maar door zijn passie, voor het organiseren van vakantiereizen, heeft hij toen zijn functie neergelegd. Nu hij deze passie niet meer uitoefent is zijn belangstelling voor De Woonkoepel weer toegenomen en het huidige bestuur is daar blij mee. Dhr. Breet wil heel graag contacten met huurders intensiveren door inspraak te bevorderen bij bijvoorbeeld nieuwbouw, verbouwingen en renovaties.

Schermafbeelding 2020 01 11 om 14.47.14

Mw. Mariam v. d. Wal heeft op dit moment veel tijd om te besteden aan een bestuursfunctie van De Woonkoepel. Zij heeft blijk gegeven kennis van communicatie en van webbeheer te hebben.

Schermafbeelding 2020 01 11 om 14.46.56

Mw. Jhanet Padilla Villalba wil heel graag kennis nemen van de sociale huursector in Zwolle en is voornemens daar veel tijd in te steken. Het huidige bestuur zal haar daarin graag begeleiden.

Tot april 2020 zullen de drie aspirant-leden als het ware stage lopen en meedraaien met het huidige bestuur. De aspirant-leden kunnen dan in de ALV van april 2020 worden voorgedragen voor een benoeming als bestuurslid van De Woonkoepel.

Dhr. Verdoorn zal april 2020 het bestuur verlaten wegens drukke werkzaamheden buiten De Woonkoepel. Deze werkzaamheden zijn niet te verenigen met de vele werkzaamheden die De Woonkoepel van de bestuursleden vergt. Tijdens de ALV in april 2020 zal De Woonkoepel op gepaste wijze afscheid nemen van dhr. Verdoorn.

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.