22 jul 2020

Nog voordat de lente zijn intrede doet, begint er jaarlijks voor de bestuursleden van de Woonkoepel een discussie-volle periode.  Steevast komt er in februari/maart vanuit de verhuurder een voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging. 
Vanuit de behartiging voor onze huurders is elke verhoging iets om grondig te berekenen.
We zijn ons bewust dat elk procent in de plus, een pijn kan geven in de portemonnee.
Veel rekenmodellen worden doorberekend en elk scenario wordt in grafieken weergegeven met oog voor de nieuwbouwplannen voor de lange termijn.
Ook de garantiefondsen en financiering vragen een gedegen berekening die ieder jaar een huurverhoging in juli geeft.
Al jaren wordt de laagst mogelijke huurverhoging van heel Zwolle gerealiseerd, en door verduurzaming van de woningen met een beter energielabel, gaan de energielasten omlaag.

Daardoor is per saldo een huurverhoging niet altijd leidend tot extreem meer woonlasten per maand.
Door de verduurzaming van de huurwoningen zijn er de voorliggende jaren al veel woningen voorzien van zonnepanelen, die het energieverbruik richting 0 op de meter reduceren.
Jaarlijks was het voor de Woonkoepel wel reden om over de indexering van de zonnepanelen bij de huurverhoging te blijven praten. In de voorgaande jaren steeg de huurprijs van de zonnepanelen automatisch mee, terwijl het feitelijk een los en ander huurcontract is, en de zonnepanelen een andere afschrijvingsperiode kennen dan een huurwoning.

Naar aanleiding van die gestelde vragen die SWZ onder andere hierover van de Woonkoepel kreeg, heeft SWZ de jaarlijkse toepassing van de indexering opnieuw bekeken. Hierbij hebben ze ook gekeken naar de te verwachte wijzigingen in het salderen. SWZ heeft nu besloten om vanaf 1 juli 2020 geen indexering meer over de huurprijs van de zonnepanelen te berekenen.

Wat betekent dit voor u?

De huurprijs die u betaalt voor de zonnepanelen blijft gelijk aan de huurprijs die u in juni 2020 betaalde. Gedurende de looptijd van het huidige contract voor het huren van zonnepanelen zal deze huurprijs niet verhoogd worden.
SWZ heeft in de nieuwe (verhoogde) huurprijs van juli 2020 al rekening gehouden met het stoppen van de indexering. U heeft dus in deze maand al de juiste huur betaald.


Later deze maand ontvangen de huurders met zonnepanelen hierover nog een brief van SWZ. 

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.