23 jul 2020

Bron: AD 20 juli 2020 & lokale Monitor Wonen 

Er zijn steeds meer huurders met een inkomen dat niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven te betalen als woonlasten, voedsel, verzekeringen en kleding. In 2017 was dat landelijk gezien het geval bij 12 procent van de huurders. In 2018 steeg dit percentage naar 16,4 procent met uitschieters naar 22 procent van de huurders in Oost-Groningen.

De coronacrisis stelt de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens verder op de proef, zo waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM).  De helft van de Nederlandse huishoudens houdt volgens de Nibud-normen te weinig buffers aan. Een doorsnee huishouden heeft maar 2000 euro om een inkomensterugval op te vangen, zonder in te leveren op een spaarpotje voor tegenvallers zoals een kapotte wasmachine. 

Grote verschillen

Eind 2018 sloten de Woonbond en Aedes (vereniging van woningcorporaties) een Sociaal Huurakkoord, waarin werd afgesproken dat de huren niet harder zouden stijgen dan de inflatie. De jaren ervoor werd de rekening van de crisis wel doorberekend aan huurders. In de vrije sector (boven de 737 euro per maand kale huur) zijn de huurprijzen nog harder gestegen.

Er zijn grote verschillen tussen gezinnen wat betreft de hoeveelheid geld die zij achter de hand hebben om een inkomensdaling op te vangen. Ruim 20 procent van de huishoudens heeft minder dan 2500 euro opzij gezet, terwijl 2 tot 4 procent meer dan 250.000 euro tot zijn beschikking heeft. Huurders zijn op de korte termijn doorgaans minder financieel wendbaar dan huiseigenaren. Ongeveer de helft van de huurders is meer dan 20 procent van zijn bruto-inkomen kwijt aan woonlasten. Onder kopers is dat slechts bij een op de tien huishoudens zo. De verhouding tussen huizenbezitters en huurders is in Nederland ongeveer zes tot vier. De meeste huurders wonen in een sociale huurwoning.

Huurbevriezing

De AFM constateert ook verschillen tussen mensen die dankzij corona direct hun inkomen zagen dalen en een groep die juist extra heeft kunnen sparen omdat niet-noodzakelijke uitgaven werden uitgesteld. Om huurders niet onevenredig hard te treffen, stelden linkse partijen in de Tweede Kamer een huurbevriezing voor, maar dat plan haalde geen meerderheid en minister van Wonen Kajsa Ollongren hield haar poot stijf toen de Eerste Kamer nog eens aandrong. Ze beloofde echter vóór Prinsjesdag te kijken naar extra maatregelen voor huurders die in financiële problemen komen.

Een aantal maatschappelijke organisaties vroeg begin van deze maand  om een noodpakket voor huurders nu een bevriezing van de huren uitblijft. Er zou 3 miljard euro nodig zijn om de huren te verlagen, meer huizen te bouwen en bestaande woningen te verduurzamen.

De oproep gaat gepaard met een petitie die onlangs gelanceerd is door huurdersorganisatie de Woonbond, campagneorganisatie de Goede Zaak, de KBO-PCOB (seniorenorganisatie), de landelijke cliëntenraad (belangenberhartiger, Ieder(in) (netwerk voor mensen met een beperking) en de studentenbond LSVb. Ze vragen in een gezamenlijke brief aan minister Kajsa Ollongren van Wonen om met een noodpakket te komen voor de huursector. Naast een investeringsfonds van 3 miljard euro zou er volgens de belangenverenigingen ook geld moeten naar een woningbouwimpuls om tijdens de komende crisis door te bouwen, gemeentelijke daklozenopvang en het verruimen van de huurtoeslag.

Wilt u als huurder de petitie ook ondertekenen, dan kan dat door hier te klikken

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.