26 aug 2020

Niet alleen Zwollenaren zijn op zoek naar een woning, maar ook steeds meer mensen uit de Randstad willen graag in onze stad wonen. Er zijn meer woningen nodig. Het college van burgemeester en wethouders denkt dat er elk jaar 1000 nieuwe woningen nodig zijn tot het jaar 2040. Dit heeft grote gevolgen voor de  toekomst van Zwolle. Niet alleen de vraag waar al deze nieuwe woningen moeten worden gebouwd, maar ook de gevolgen voor natuur, verkeersstromen, economie, het groene buitengebied en duurzame energievoorziening. Het college heeft een eerste globale visie ontwikkeld hoe onze leefomgeving de komende tien jaar zal veranderen onder de titel “Mijn Zwolle van morgen”. Deze week had de gemeenteraad hierover een eerste gesprek met wethouder Ed Anker.

Er hadden zich ook enkele insprekers gemeld. Hester Kuyper van de Stichting Landschapsbelangen had er geen goed woord voor over: “Als u meegaat in deze ongebreidelde groei ambitie van het college door deze omgevingsvisie vast te stellen, verkwanselt u alles wat Zwolle zo’n fijne plek maakt om te wonen.” Ook Gert Jansema van het Comité Stadsbroek Natuurlijk hekelt de wijze waarop het college de inwoners van de stad tot nu toe betrokken heeft. “Een forse toename van de woningbouw in Zwolle heeft ongetwijfeld ook een negatief effect op het klimaatbestendig maken van Zwolle omdat groen wordt vervangen door stenen.” Kennelijk denkt het collega aan woningbouw in Stadsbroek, maar Jansema vindt dat geen goed idee omdat dit ten koste gaat van de natuur in dit gebied.

Het college wil binnen het stedelijk gebied enkele duizenden nieuwe woningen bouwen, maar zal er niet aan ontkomen dat er ook in het buitengebied een nieuwe wijk gebouwd zal moeten worden. Het college is hierover nog met het rijk in gesprek en kan nog niet aangeven waar deze nieuwe wijk zal komen. Wel zal er hoogbouw nodig zijn. In de binnenstad zal niet hoger gebouwd worden dan 30 tot 40 meter, maar aan de buitenring zijn hoogtes tot 70 meter denkbaar. In het buitengebied zullen de woningen niet hoger worden dan de bomen. Ook zal er meer verkeer komen. Om de verkeersdrukte in de binnenstad tegen te gaan wil het college de binnenstad autoluw maken en de binnenring afsluiten voor doorgaand verkeer. Auto’s zullen meer naar de buitenring worden gedirigeerd. Dit kan betekenen dat de Hofvlietbrug wordt afgesloten en dat de Karnebeektunnel wordt ontsloten voor autoverkeer.  

De omgevingsvisie van het college lag van 17 juli tot 28 augustus ter inzage en Zwollenaren hadden de kans hun zienswijze hierover te geven. Zowel de insprekers als diverse gemeenteraadsleden hadden hier flinke kritiek op. Volgens hen zijn de nota’s te lang, complex en niet publieksvriendelijk. “Wie heeft dit allemaal gelezen in deze corona- en vakantietijd?” Nagenoeg de hele gemeenteraad drong er op aan dat de wethouder de Zwollenaren meer betrekt bij “dit gewichtige onderwerp dat gaat over onze toekomstige leefomgeving.” Volgens de wethouder zijn bijeenkomsten in grote zalen met veel mensen in deze coronatijd niet mogelijk, maar hij zal kijken naar digitale mogelijkheden en zo nodig een meer individuele benadering van stadsbewoners. In ieder geval zal er binnenkort een filmpje beschikbaar komen over de omgevingsvisie van het college. Op maandagavond 14 september gaat de gemeenteraad opnieuw in debat met de wethouder over dit onderwerp.

 

Bron : Zwols nieuws dd. 25 aug 2020

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.