6 sep 2020

De omgevingsvisie voor Zwolle

De omgevingsvisie voor Zwolle geeft richting aan hoe de stad zich kan ontwikkelen tussen nu en 2030. Dan gaat het niet alleen om de groei en leefbaarheid (waar bouw je bijvoorbeeld woningen en voor wie), maar ook om duurzaamheid, recreatie, onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

De toekomst is dichterbij dan we denken. De zomers worden warmer, regenbuien zijn heftiger, gas is straks niet meer onze belangrijkste energiebron en we zoeken naar locaties in en om de stad voor nieuwe woningen. Ook zoeken we naar goede manieren om al het verkeer, zoals fiets, bus en auto goed te organiseren. 

De rode draad: het zijn allemaal onderwerpen die Zwolle bezig houdt en die van invloed zijn op de inrichting van onze stad en ons buitengebied. En de belangrijke vraag daarbij is : hoe richten we onze wijken en dorpen zo in dat Zwolle een prettige gemeente blijft om te wonen, leven en werken? Want Zwolle groeit. 

Hoe moet uw buurt er straks uit zien? Hoe blijft uw woonomgeving aantrekkelijk? Wat is er voor verbetering vatbaar als het gaat over de speel-, sport- en onderwijsvoorzieningen of het groen in uw wijk? Heeft u misschien ideeën om bewegen in uw wijk te stimuleren? Of heeft u een idee  over hoe we bijvoorbeeld het regenwater beter kunnen afvoeren, nu de buien heftiger zijn? Misschien heeft u bepaalde behoeften op het gebied van verkeer en vervoer of heeft u andere vragen over hoe de stad en de wijken er in de toekomst uit kunnen zien.  Daarover willen we graag met u van gedachten wisselen. De antwoorden gebruiken we voor de Omgevingsvisie Zwolle, waarin we richting geven aan het Zwolle van morgen: hoe ontwikkelen de stad en het buitengebied zich in de komende 10 jaar.

Tot 28 augustus bogen veel organisaties zich over de ontwerpvisie van de gemeente Zwolle
Samen met de Jongeraad Zwolle, de Projectleider Toegankelijk Zwolle, de Seniorenraad Zwolle en de Participatieraad Zwolle heeft huurdersbelangenvereniging de Woonkoepel  een reactie op dit ontwerp ingediend.

Uw huurdersbelangenvereniging kijkt niet alleen naar het tevreden huur- en woonklimaat voor haar huurders.
Ook voor datgeen wat de huurder buiten zijn raam ziet en buiten zijn deur in de leefomgeving beleeft is belangrijk genoeg om de daarvoor relevante actiepunten onder de aandacht te brengen.

Lees hier de reactie van de belanghebbende partijen waaronder HBV de Woonkoepel 

Omgevingswet

De omgevingsvisie is een nieuw (voor alle gemeenten verplicht) instrument uit de aankomende omgevingswet.
Die wet vereenvoudigt regelgeving op het gebied van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en treedt 1 januari 2022 in werking.

Klik hier voor de conceptversie van de omgevingsvisie

Na de gepresenteerde zienswijze blijft er nog ruimte om de visie nog aan te vullen of punten te wijzigen. Daarvoor wordt de periode september – oktober gebruikt. Vervolgens wordt in november de visie voorgelegd aan het college en de raad zodat we in december een definitieve Omgevingsvisie hebben "Mijn Zwolle van morgen 2030"

 

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.