16 mei 2017

In de week voorafgaand aan de algemene ledenvergadering, waarin het bestuur ook kennis maakte met de nieuwe RvC leden, verzamelden stakeholders en bestuursleden zich in het kantoor van DeltaWonen waar de plannen in een roadshow werden toegelicht.

Via een inspirerende en verbindende doorgang vanuit het monumentale pand aan de Veerallee (het voormalige schoolgebouw van het Carolus Clusius College) is er een doorloop naar de nieuwe aanbouw, waarin de historische ornamenten van de vroegere gymzaal nog zichtbaar zijn, de lokatie voor de samenkomst op vrijdag 18 november. Na een welkomswoord en een algemeen beeld van de Woonvisie van Adjunct-directeur Vastgoed van DeltaWonen Sjoerd Quint lichtte de 3 corporaties hun plannen en verwachtingen toe voor de komende periode, van het sociale vastgoed beheer met een doorkijk tot 2030. 

Namens Openbaar belang wees de directie op de wenselijkheid, om in de lijn van de prestatieafspraken vaker de samenwerking te zoeken tussen de corporaties, en wethouder Nelleke Vedelaar bevestigde de getoonde cijfers gespiegeld aan de eerste uitkomsten van het buurt-voor-buurt onderzoek.

De directie van SWZ, vertegenwoordigd door de 3Ms (Monique Boeijen, Mathilde Grootjans en Mirjam Servaes) completeerde met het beleidsplan van SWZ deze inspirerende middag

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.