16 mei 2017

Verzameld in het SIO in Zwolle Zuid, was het op 21 november aan het bestuur van de HBV de Woonkoepel om zich tijdens de najaars algemene ledenvergadering te verantwoorden naar haar leden.

Of het nu komt door een gedegen voorbereiding, de positie door de nieuwe mogelijkheden in de woningwet, of de gemoedelijke verstandhouding tussen de leden, het bestuur en de SWZ, maar vanaf de binnenkomst oogde de sfeer ontspannen, transparant en vriendelijk in de geschakelde zaal van de vergaderlokatie.

Nadat de voorzitter Jan Besselink in zijn welkomswoord, de actuele ontwikkelingen opsomde, en nog eens benadrukte dat de Woonkoepel er voor alle SWZ huurders is, en een extra focus heeft op de kwetsbaardere huurdersgroep om de armoede achter de voordeur bespreekbaar te houden. Verder werd de notuliste Janny Bijlstra geïntroduceerd, die in haar rol van ambtelijk secretariaat een welkome aanvulling is naast het bestuur. Vervolgens richtte de voorzitter zich tot de directeur-bestuurder van SWZ om haar te bevragen over het onlangs gepresenteerde sociaal beleid, en vroeg hij in het kader van WWZ038 naar de ouderen- en zorghuisvesting.
Aansluitend hield Monique Boeijen een interactieve presentatie over de keuze voor renovaties en bouw, het daarin gevoerde beleid en wees ze op de huidige mogelijkheden van het veilig wonen keurmerk.

Via geprojecteerde foto's werden als een soort van ' ontdek je plekje ' of 'raad waar die staat' gekeken naar voormalige en gerenoveerde SWZ projecten.  De bewuste keuze om de leden rechtstreeks de dialoog met de verhuurder te laten aangaan werkte aan twee kanten positief uit, zo hoorde SWZ de actuele stand van zaken over de ontwikkeling in de Spoorzone van één van de aanwezige leden, en werden vragen van leden over de zonnepaneelkeuze en de lopende renovaties direct beantwoord.

Na het enthousiasme van Monique Boeijen in haar presentatie en daarop volgende korte pauze, was het tijd voor het formele gedeelte van de avond en werd de agenda doorgenomen en vastgesteld. De binnengekomen post met daarbij twee gemotiveerde afmeldingen voor deze avond werden ter inzage aangeboden. De transparante berichtgeving naar de leden en de toelichtingen die in deze vergaderingen gegeven werden zorgde ervoor dat er soepel en gesmeerd door de notulen van 12 mei, de conceptbegroting, de herverkiezing van bestuursleden  en de samenstelling van de kascommissie heen gegaan werd. Het gehele verslag van de conceptnotulen verschijnt t.z.t op deze website.

De mooiste blijk van waardering werd benoemd tijdens de rondvraag, waarin vanuit de leden bij monde van Siem Smook de complimenten voor de bestuurlijke aanpak waren, die met applaus door de aanwezigen werden bevestigd.
Met de mededeling dat er na afloop nog een hapje en een drankje te nuttigen was, bedankte de voorzitter een ieder voor de aanwezigheid en sloot hij om 21.20 uur de vergadering. 
Informeel volgde nog een naborrel, waarin het bestuur nog kennis kon maken met een aantal nieuwe leden, en kon een ieder terugkijken op een geslaagde avond

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.