16 mei 2017

Nu de laatste jaren de wijk Holtenbroek een ware metamorfose heeft ondergaan, en een fraaie wijk uitstraling het gevolg is, kunnen de drie centraal gelegen flats aan de Gombertstraat niet achterblijven.

Huurders van SWZ, en ook vele leden van de Woonkoepel zijn daar veelal voor een zeer lange periode naar tevredenheid woonachtig, en krijgen na een ingrijpende renovatie nog meer woongenot. Zo gaat het energielabel gaat van F naar gemiddeld A

Met de verhuurder is de afspraak gemaakt, dat in een vroeg stadium van de renovatie, het bestuur van de Woonkoepel van de plannen op de hoogte wordt gebracht. Bij dit omvattende project dat uitgevoerd wordt door Nijhuis Bouw BV en doorloopt tot juni 2018 heeft SWZ met een aantal betrokken bewoners een klankbordgroep opgericht, en binnen deze groep eerst de betrokkenheid van de Woonkoepel op de agenda gezet.

Direct gevolg was een warm welkom voor bestuurslid Martin Verdoorn, die op 25 januari uitgenodigd was voor het overleg, waarin de wijkconsulenten Harry Boeve en Tim Kwakman samen met Giel Kleinjan namens Nijhuis bouw de eerste opmerkingen en vragen beantwoordden of doorzette voor een passend vervolg.

De enthousiaste klankbordgroep bewoners wisten goed onderbouwd hun op- en aanmerkingen te formuleren, en daarbij was er zeker in dit stadium nog wat kritiek over de formulering in het verslag, waarvoor wat meer duidelijkheid gewenst is.

Nijhuis bouw gaat duidelijk ambitieus en meelevend aan de slag bij dit mega-project. Zo komt er ten tijde van de renovatie een planningskalender voor de bewoners, en wordt er een bewonerspaviljoen ingericht waar bewoners welkom zijn, en even de bouwherrie kunnen ontlopen. Ook zijn er veel reactie-mogelijkheden, zoals in de te maken bewonersbelevingsfilm. Wensen worden verder waar mogelijk in het maatwerk per bewoner besproken.

De bewoners in de klankbordgroep hadden als welkom voor de bouwlieden alvast een 'Knabbelbox van Holtenbronx'  samengesteld, en zien in dit stadium de renovatie met vertrouwen tegemoet.

Op 8 en 9 februari volgt in hal van de flat een kraam waarin alle bewoners verdere informatie kunnen krijgen en keuzes verder worden toegelicht. Een renovatie zonder enige vorm van overlast bestaat niet, maar met de gevormde klankbordgroep is er een positief begin gemaakt, en kunnen we na 10 werkdagen per woning na het gehele project weer een stuk verfraaiing van Holtenbroek en extra woongenot bijschrijven voor een mooie toekomst in de Gombertstraat.

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - inloggenwebsite door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.