16 mei 2017

Algemene Leden Vergadering   HBV de Woonkoepel

De locatie is:

Woonzorgcentrum De Kievitsbloem (Zwolle zuid)

Patriottenlaan 3

8014 XP Zwolle

Datum: 20 april 2017       Tijd: 20.00 – 22.00 uur

AGENDA

1. Opening en welkom door Jan Besselink voorzitter.

2. Presentatie Nicoliene de Vries. Projectleider Gemeente Zwolle

    thema   Woonvisie Zwolle: ‘Ruimte voor Wonen’

3. Pauze - gelegenheid een kop koffie of thee te nuttigen

4. Ingekomen post.

5. Notulen ALV van 21 november 2016
   (conceptversie van de notulen binnenkort beschikbaar via deze website)

6. Financieel verslag (penningmeester)

7. Rondvraag

Eventuele vragen voor de rondvraag moeten vooraf worden ingediend, het bestuur kan zich dan voorbereiden, zodat de vraagsteller tijdens de vergadering een goed en duidelijk antwoord kan krijgen.

Vragen kunnen minimaal 24 uur voorafgaand aan de vergadering worden ingediend bij het secretariaat Postbus 1239, 8001 BE Zwolle

of per e-mail naar info@woonkoepel-zwolle

8. Sluiting

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - inloggenwebsite door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.