16 mei 2017

Conform de geldende statuten en afspraken worden onze leden twee maal per jaar uitgenodigd om het bestuur het beleid te laten toelichten tijdens de algemene ledenvergaderingen. Op donderdag 20 april was de grote Willemszaal van woonzorgcentrum 'de Kievitsbloem'  the place to be...

Na het welkomswoord van de voorzitter Jan Besselink presenteerde Gerjanne Koelewijn namens de gemeente Zwolle de Woonvisie voor Zwolle. Vanuit de zaal waren daar wel de nodige vragen over, temeer omdat er weer veel van de vrijwillige inzet van buren verlangt lijkt te worden.

De voorzitter vroeg vervolgens aandacht voor een ingezonden brief en de kennisgeving van afwezigheid van een viertal leden. 
Vervolgens gaf bestuurslid Martin Verdoorn een update over de communicatievormen tussen huurders en de Woonkoepel waarin er een vruchtbare samenwerking is met SWZ. Vandaaruit volgt er de komende tijd nog een enquete.  Aansluitend op de Woonvisie werd er ook nog verwezen naar het nieuwe project samenzwolle.nl

Daarop volgend gaf penningmeester Ard Buning (foto) een transparant en duidelijk overzicht van de jaarcijfers. Door Alfa accountants en adviseurs waren deze gecontroleerd, waarna de kascommissie, om de decharges verlening vroeg. De aanwezige leden gingen met applaus accoord met dit verzoek.

Aandachtig tijdens de vergadering, en vervolgens ontspannen de dialoog en gesprekken met de bestuursleden en informatief met directeur-bestuurder Monique Boeijen en andere beleidsmakers bij SWZ

Via deze website volgt het verslag van de vergadering als concept-notulen ter goedkeuring ruim voor de volgende ledenvergadering

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - inloggenwebsite door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.