24 aug 2017

Demissionair staatssecretaris Wiebes heeft de Kamer eind maart geïnformeerd wat hij doet aan de vennootschapsbelasting (vpb) voor woningcorporaties. Zijn antwoord: niets.

portemonne.jpg

Fiscaal gezien zijn de verhuurders ondernemingen, dus die betalen gewoon winstbelasting. Zijn onderbouwing gaat voorbij aan het feit dat sociale huurwoningen ook nog belast worden met een andere post die in de algemene middelen terecht komt: de verhuurdersheffing. Bij sommige corporaties is niet alleen de verhuurdersheffing een forse kostenpost, maar doet de vpb daar niet voor onder. In het geval van GoedeStede beslaan deze belastingen samen 20% van de huur. Opgeteld bij de lokale belastingen en heffingen, leidt dat bij een sociale huurprijs van € 600 tot ongeveer € 150 belasting. De vpb en verhuurdersheffing samen leveren een belasting over de zogenoemde fiscale winst op van ruim 40%. Welke commerciële onderneming kent zo’n enorme fiscale druk?

Het gevolg is dat een huurder met een (zeer) laag inkomen onevenredig belast wordt, terwijl hij gezien zijn inkomen juist eerder mag verwachten ondersteund te worden. Wij proberen met allerlei maatregelen de huurder zo goed mogelijk te helpen, maar de huur verlagen gaat niet; we maken nu eenmaal kosten voor onderhoud, beheer en financiering van de woningen.

Het is ongebruikelijk dat een demissionair kabinet de wens van de Kamer zo eenvoudig naast zich neerlegt. Toch heeft Wiebes daar voor gekozen. Het nieuwe kabinet heeft de kans dit te repareren door de vpb op de sociale huurwoningen zo spoedig mogelijk af te schaffen.

Bron: fD                               auteur : Arjan Deutekom, Woningstichting GoedeStede Almere

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - inloggenwebsite door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.