24 aug 2017

Steeds vaker willen huurders/bewoners gezamelijk met buren voor vergroting of instanthouding van de leefbaarheid en saamhorigheid in de eigen omgeving onder het motto : samen bereik je meer! activiteiten organiseren.  Ons bestuurslid Sharda van der Vegt-Rosan is de contactpersoon namens de HBV de Woonkoepel voor al de bewoners en hun commissies, of voor de huurders die hierin ondersteuning willen 

Wat is een Bewonerscommissie?

De bewonerscommissie behartigt de belangen van huurders/bewoners binnen een wooncomplex of buurt van SWZ. Enerzijds is zij voor haar medebewoners de wegwijzer binnen het complex/buurt en anderzijds heeft zij contact met de Huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel van de SWZ. Een bewonerscommissie weet als geen ander wat er leeft in een complex/buurt, waar de dingen goed gaan en waar het beter kan of moet, zeker bij onderwerpen die bewoners direct raken, zoals huurprijzen, servicekosten, onderhoud en leefbaarheid. Een bewonerscommissie is een belangrijke schakel in het overleg met HBV De Woonkoepel en SWZ!

Een bewonerscommissie bestaat uit ten minste 3 huurders/bewoners van huurwoningen in een (woon)complex, die de belangen behartigt van de huurders/bewoners. De bewonerscommissie stelt huurders/bewoners van het betreffende wooncomplex in de gelegenheid om zich bij haar aan te sluiten.

Veel tijd hoeft het niet te kosten  en er is geen bijzondere kennis voor nodig. HBV De Woonkoepel kan u zo nodig én wenselijk ondersteunen. Wij helpen u graag met informatie en ondersteuning bij het opzetten van een bewonerscommissie. Dan denkt u mee, beslist mee en is voor iedereen van belang!

Een bewonerscommissie heeft regelmatig overleg met huurders/bewoners van het complex die zij vertegenwoordigt en betrekt hen bij de standpuntbepaling van de commissie. Ten minste een maal per jaar houdt een bewonerscommissie een vergadering voor huurders/bewoners waarin zij verantwoording aflegt van haar activiteiten in het afgelopen jaar, haar plannen bespreekt voor het volgende jaar en deze vaststelt.

Welke voordelen heeft een bewonerscommissie?

Bewonerscommissies die lid zijn van HBV De Woonkoepel krijgen kosteloos ondersteuning voor vraagstukken, advisering en facilitaire ondersteuning. HBV De Woonkoepel organiseert met enige regelmaat gratis themabijeenkomsten en cursussen voor bewonerscommissies. Aangezien HBV De Woonkoepel lid is van de Nederlandse Woonbond, zijn daarmee ook de aangesloten bewonerscommissies lid.

HOE RICHT JE EEN BEWONERSCOMMISSIE OP?

Een bewonerscommissie wordt opgericht door meerdere bewoners/huurders van huurwoningen in een wooncomplex. Het is eigenlijk te vergelijken met een kleine organisatie met een bestuur dat veelal uit drie personen bestaat: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast is het een must om 2 bestuursleden te hebben. Dit vergemakkelijkt het vergaderen.

Speciale vaardigheden of opleidingen worden niet gevraagd. Het enige belangrijke is een  deel van uw tijd om te besteden aan de bewonerscommissie. Wat u er voor terug krijgt is meer zeggenschap over wonen, uw woon-en leefomgeving en een hoop nieuwe sociale contacten.

Het oprichten van een bewonerscommissie kost ook geen geld. Integendeel, bewonerscommissies krijgen bij HBV De Woonkoepel een startbudget om hun activiteiten goed te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld om vergaderingen te houden, uitnodigingen te versturen en nieuwsbrieven te maken.

Wij helpen u graag bij het opzetten van een nieuwe of hernieuwde bewonerscommissie. Maar ook daarna kunt u altijd bij HBV De Woonkoepel terecht voor advies, ondersteuning en cursussen.

Neem gerust contact op met HBV De Woonkoepel als u vragen hebt over het oprichten van een bewonerscommissie.

Voorwaarden bewonerscommissie

Een bewonerscommissie moet representatief zijn, dat wil zeggen dat zij namens de bewoners/huurders van de huurwoningen van het betrokken complex spreekt. Informeren, advies vragen of overleg voeren met andere bewonerscommissies.

Welke rechten heeft een bewonerscommissie?

HBV De Woonkoepel krijgt bepaalde plichten tegenover een bewonerscommissie. Daarmee krijgt de commissie bepaalde rechten die individuele huurders niet of in mindere mate hebben.

Bewonerscommissies hebben een aantal wettelijk geregelde rechten, zoals recht op informatie, adviesrecht, instemmingsrecht en recht op budget.

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - inloggenwebsite door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.