25 aug 2017

Het maakt deel uit van de zogeheten collectieven-revolutie, en ook in Zwolle is het zelfbeheer positief ontvangen. 

Het begint veelal met een gezellige buurtactiviteit, zoals de burendag, waarna de gezellige samenkomst leidt tot de uitspraak : dat moeten we vaker doen !
De vervolgstappen als voorbeeld waren bijvoorbeeld, dat er bij toerbeurt een oogje in het zeil gehouden werd bij een zieke buurvrouw, of waar een drietal bewoners een zelfde passie deelden voor tuinieren, en vervolgens het groen rond de woningen zijn gaan bijhouden. Leuke saamhorigheid en gezelligheid die ook nog besparend kan werken !

In het huidige beleid verhuurt de SWZ woningen, en wordt een aantal services daarnaast ingekocht (denk aan het bijhouden van portieken en binnentuinen en bijvoorbeeld glasbewassing). Deze extra werkzaamheden worden contractueel afgesproken en feitelijk ook aan de huurders doorberekend.Het specialisme en individuele van de glazenwasser, laten we kijkend naar de veiligheidsaspecten veelal bij een verantwoordelijk bedrijf, maar voor de overige genoemde en tal van andere samenwerkingsvormen met (mede)bewoners is wel een goed plan te schrijven en vervolgens samen bij toerbeurt gezellig een klus te klaren.
Nog meer trots op de buurt en in de woonomgeving, of zelfs zoals hieronder ter voorkoming van sloop ! 

Met onze leden en onze bewonerscommissies worden ook al een aantal activiteiten door de Woonkoepel in samenwerking met SWZ besproken en begeleid.  Daarover later meer op deze website...

In het NRC werd onlang het volgende artiikel geplaatst, wat we als inspiratie graag met jullie delen, ook al is dit een extreme en vergaande manier van zelfbeheer.

Deze huurders worden straks hun eigen huurbaas

In de Haagse Roggeveenstraat kopen huurders hun eigen straat en redden daarmee hun huizen van de sloop. Huurders in andere steden willen dat ook wel. „Maar dan moet de corporatie wel meewerken.”

Bron :   NRC - Marije Willems   17 juli 2017

 

Bewoners in binnentuin Het Welpje, een voormalige speeltuin die ze drie jaar geleden ombouwden tot biologische moesuin                                          Foto's : David van Dam 

De bewoners van de Haagse Roggeveenstraat zijn dolgelukkig. De wind waait door de kieren in hun kozijnen, de vloeren zijn deels rot en de pannendaken zijn aan vervanging toe. Maar de huurders in dit kleine, opstandige straatje in het Haagse Zeeheldenkwartier mogen de huizen straks zélf opknappen. Want nog even en ze zijn officieel zelf huurbaas van hun roodgeschilderde bakstenen huisjes.

Vorige maand werd bekend dat de bewoners – een bonte mix van jong en oud, arm en bemiddeld, werkend en arbeidsongeschikt – gezamenlijk hun 65 woningen van woningcorporatie Haag Wonen mogen kopen. Daarmee voorkomen zij dat de ruim honderd jaar oude huizen worden gesloopt, zoals de corporatie van plan was. Het is de eerste keer in Nederland dat bewoners, verenigd in een zogenoemde wooncoöperatie, op deze manier hun eigen straat kopen.

KORTING OP HUIZENPRIJS

De regels voor woningcorporaties zijn sinds 1 juli 2015 flink aangescherpt, vanwege de eerdere misstanden in de sector. Om meer experimenten vanuit de sociale huursector mogelijk te maken heeft minister Blok (Wonen) in 2016 een tijdelijke verruiming van de verkoopregels voor corporaties ingesteld.

Als woningen verkocht worden aan een collectief van bewoners van wie minimaal de helft met een inkomen onder de sociale huurgrens, mag dit met een korting op de marktwaarde tot maximaal 50 procent. Voorwaarde is dat de wooncoöperatie een duurzame sociale doelstelling houdt.

Wooncoöperaties die hun bezit binnen 10 jaar weer doorverkopen, moeten de korting terugbetalen en de eventuele winst delen met de corporatie. Dit moet voorkomen dat zogenoemd maatschappelijk vermogen weglekt naar de markt.

Groene oase 

Na ruim drie jaar van „overleggen, vertrouwen winnen, vergaderen en nog meer vergaderen” is het gelukt, vertelt Hanno van Megchelen, een van de initiatiefnemers uit de Roggeveenstraat. Hij zit met een donut op een bankje in de gezamenlijke binnentuin Het Welpje. Het is een oase van groen in een voormalige speeltuin die de bewoners drie jaar geleden ombouwden tot biologische moestuin. „We noemen dit ook wel ons dorpsplein”, zegt hij, terwijl buurman Sven met zijn Puch binnenrijdt om te kijken wie er zijn, deze woensdagmiddag. Van Megchelen: „Toen we deze tuin in eigen beheer kregen, zeiden we tegen elkaar: nu kunnen we de straat er ook wel bij doen.” Hij lacht. „Nou, je weet hoe het is afgelopen.”

De huizen worden straks collectief eigendom en de bewoners betalen maandelijks huur aan de vereniging. Die wordt gerund door de bewoners zelf, met een raad van toezicht met mensen buiten de straat. De wooncoöperatie als organisatievorm werd in 2015 wettelijk verankerd in de Woningwet, op initiatief van PvdA-senator Adri Duivesteijn.

De regels zijn streng: je wilt niet dat we op termijn een deel van de straat verkopen en een Maserati aanschaffen

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - inloggenwebsite door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.